Program dopłat do domów energooszczędnych - czy warto starać się o dotację? 
menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu

Nowy Agnes spełnia wymagania stawiane w znowelizowanym prawie budowlanym oraz aktach wykonawczych. Wprowadziliśmy odpowiednie zmiany do programu Agnes, dostosowane do nowych wymogów, nadaliśmy nazwę Agnes 4.0 – PROJEKT.

goEco - Zintegrowane koncepcje energetyczne w parkach przemysłowych.
Parki przemysłowo-handlowe stwarzają wiele możliwości racjonalnego wykorzystywania energii oraz rozwoju efektywnych technologii wytwarzania energii. To głównie małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w takich parkach często spotykają się z wyzwaniem jak w sposób racjonalny wytwarzać i zużywać energię.

Artykuły / artykuły : Prawo
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 28 |
 

Program dopłat do domów energooszczędnych - czy warto starać się o dotację?

31 lipca 2013

mala fotka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował projekt dopłat do kredytów hipotecznych na budowę lub zakup domów energooszczędnych. Na program przeznaczono 300 mln zł, co powinno pomóc w sfinansowaniu budowy ok. 4,5 tys. budynków jednorodzinnych w standardzie NF15 (mających zapotrzebowanie na energię użytkową EU nie większe niż 15 kWh/(m2∙rok)) i NF40 (EU ≤ 40 kWh/(m2∙rok)) oraz ok. 12 tys. mieszkań.

Beneficjentami programu są przyszli właściciele domów – osoby fizyczne budujące dom jednorodzinny lub kupujące dom/mieszkanie od dewelopera.

Przewidywane nakłady i zwroty
Zgodnie z programem wysokość dopłat do budynków w standardzie NF40 wynosi 30 tys. zł, a do budynków w standardzie NF15 – 50 tys. zł. Można uzyskać również dopłaty do mieszkań – 11 tys. zł (mieszkanie znajdujące się w budynku o NF40) i 16 tys. zł (mieszkanie znajdujące się w budynku o NF15). Spełnienie wymagańNFOŚiGW wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami, które musi ponieść inwestor (...)


Czytaj całość artykułu w PDF >>>

   
lista pozostałych artykułów w dziale Artykuły Prawo
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 28 |
 1. Program dopłat do domów energooszczędnych - czy warto starać się o dotację?
 2. Nowe warunki techniczne 2014
 3. Analiza wymagań energetycznych w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków tech.
 4. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej
 5. Uwagi do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych z 6.11.2008 w kontekście świadectw energetycznych
 6. Ustawa termomodernizacyjna na nowo - Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 7. CERTYFIKACJA po polsku
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r.
 11. Chroń klimat: oszczędzaj energię, ocieplaj budynki
 12. Uwagi dotyczące projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju