"Granice energooszczędności " - szkolenie dla architektów, inżynierów budownictwa i audytorów energetycznych 
menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu

Nowy Agnes spełnia wymagania stawiane w znowelizowanym prawie budowlanym oraz aktach wykonawczych. Wprowadziliśmy odpowiednie zmiany do programu Agnes, dostosowane do nowych wymogów, nadaliśmy nazwę Agnes 4.0 – PROJEKT.

goEco - Zintegrowane koncepcje energetyczne w parkach przemysłowych.
Parki przemysłowo-handlowe stwarzają wiele możliwości racjonalnego wykorzystywania energii oraz rozwoju efektywnych technologii wytwarzania energii. To głównie małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w takich parkach często spotykają się z wyzwaniem jak w sposób racjonalny wytwarzać i zużywać energię.

Artykuły / artykuły : Odnawialne żródła energii
 

"Granice energooszczędności " - szkolenie dla architektów, inżynierów budownictwa i audytorów energetycznych

18 października 2011

DLACZEGO ?

Od kilku lat najczęściej poruszanym tematem szkoleniowym jest efektywność energetyczna  oraz budownictwo energooszczędne.  Powodów jest wiele: szybko rosnące koszty eksploatacyjne budynków, zmiany klimatu i związane z tym zmiany prawne. Energochłonność budownictwa ma istotny wpływ na zużycie surowców naturalnych w tym główny i długotrwały udział w zużyciu źródeł energii. W związku z tym energooszczędne budownictwo staje się istotnym elementem polityki energetycznej każdego Państwa. Pojawiają się coraz to nowe koncepcje architektoniczno-budowlane promujące budownictwo o radykalnie niskim zapotrzebowaniu na energię, jednak  nie wszystkie propozycje sprawdziły się podczas eksploatacji, a niektóre nie mają uzasadnienia ekonomicznego, bo przecież gdzieś są granice energooszczędności. Jak wskazać rozwiązania racjonalne, korzystne dla inwestora, pozwalające sprostać nowym oczekiwaniom? Jak pokonać szereg nowych problemów projektowych, na które należy zwrócić uwagę i umieć je rozwiązać? 

Temu ma służyć przygotowany wspólnie z Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska cykl szkoleń pod wspólnym tytułem:  Granice energooszczędności czyli czy i jak budować  budynki zero-energetyczne, budynki pasywne, budynki o racjonalnie niskim poziomie zużycia energii.

Na szkoleniu omówione zostaną wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem budynków energooszczędnych, na które projektant powinien umieć znaleźć odpowiedź. Omówione zostaną wszystkie aktualne wymagania prawne oraz planowane zmiany w zakresie budowy budynków bliskich zeru energetycznemu.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE >> 

Za część merytoryczną szkolenia odpowiada wieloletni praktyk, mgr inż. Jerzy Żurawski, którego krótki życiorys prezentujemy poniżej:

Wykształcenie i uprawnienia:
Absolwent Politechniki Wrocławskiej wydziału Budownictwo Lądowe, specjalność konstrukcje, posiadający uprawnienia projektowe-wykonawcze w zakresie konstrukcji bez ograniczeń. Audytor Energetyczny rekomendowany przez Ministerstwo Infrastruktury, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych oraz przez Bank Światowy. W 2002 roku zdobył uprawnienia CEM -  Międzynarodowy Certyfikowany Energy Menager oraz od 2008 jest Certyfikowanym Europejskim Doradcą Energetycznym EUREM.

Działalność zawodowa:
Współzałożyciel Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska- od 2008 roku Prezes Stowarzyszenia Agencji Poszanowania Energii - SAPE, członek grupy roboczej ds. efektywności energetycznej Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Ministrze Gospodarki, członek Rady Programowej oraz  stały współpracownik czasopisma IZOLACJE, autor wielu artykułów poświeconych poszanowaniu energii i efektywności energetycznej w budownictwie.

Ponad 20-sto letnie doświadczenie projektowe i ponad 10-cio letnie doświadczenie audytorskie. Współautor licznych programów komputerowych co oceny energetycznej, certyfikacji i audytyingu energetycznego budynków. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie projektowania budynków energooszczędnych, certyfikacja energetycznej budynków oraz audytingu energetycznego we Wrocławiu , Zielonej Górze, Szczecinie, Krakowie…


DO KOGO JEST ADRESOWANE SZKOLENIE?
Szkolenie adresowane jest do architektów, inżynierów budownictwa i audytorów energetycznych.

ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU
Szkolenie dla członków Izby Architektów jest nieodpłatne.
Dla pozostałych uczestników koszt udziału w szkoleniu koszt wynosi 215,25 zł (175 zł netto).

PROGRAM  SZKOLENIA  GRANICE  ENERGOOSZCZĘDNOŚCI  CZYLI  CZY  I  JAK  BUDOWAĆ:
budynki zero-energetyczne,  budynki pasywne, budynki o racjonalnie niskim poziomie zużycia energii.

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE-EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE:

 • aktualne wymagania prawne, zmiany w prawie UE,
 • podstawowe założenia, klasyfikacje budynków: budynki zero-energetyczne, budynki   pasywne, budynku racjonalne energetycznie,
 • podziały na klasy-kierunek najbliższych zmian prawnych. 


WYMAGANIA PRAWNE W ZAKRESIE JAKOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU.

 • Jak zaprojektować budynek spełniający aktualne wymagania prawne, w którym zużycie energii jest na racjonalnie niskim poziomie?
 • Projektowanie budynku wg klas energetycznych.
 • Porównywanie budynków, klasyfikacja energetyczna Energooszczędne, efektywne energetycznie budownictwo, metodologia postępowania od koncepcji do realizacji.
 • Zmiana energochłonności budynków a wzrost kosztów budowy .
 • Na czym polega racjonalizacja zużycie energii w budynkach .
 • Uporządkowanie podstawowej wiedzy na temat strat ciepła w budynku
 • Wpływ kształtu na energochłonność budynków.


ROZWIĄZANIA MAJĄCYCH WPŁYW NA JAKOŚĆ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW

Optymalne przegrody budowlane:

 • ŚCIANY: ściany jednowarstwowe, ściany wielowarstwowe, przegrody w konstrukcji szkieletowej-wymagania prawne, prawidłowa budowa przegród, likwidacja mostków, podział na klasy, optymalizacja parametrów izolacyjnych, optymalne parametry w zależności od źródła ciepła i jakości instalacji . Mostki cieplne - wpływ na energochłonność budynków, zasady prawidłowego wykonawstwa.
 • DACHY: stropodachy wentylowane i niewentylowane, więźby dachowe: wymagania prawne, prawidłowa budowa przegród, likwidacja mostków,  podział na klasy, optymalizacja parametrów izolacyjnych, optymalne parametry w zależności od źródła ciepła i jakości instalacji. Mostki cieplne - wpływ na energochłonność budynków, zasady prawidłowego wykonawstwa.
 • STOLARKA BUDOWLANA: okna drzwi, fasady przeszklone wymagania prawne, budowa, rodzaje szkła, rodzaje profili, optymalne parametry izolacyjne przegród przeźroczystych dla budynków ogrzewanych oraz ogrzewanych i chłodzonych, osłony przeciwsłoneczne, łamacze światła.  Mostki cieplne - wpływ na energochłonność budynków, zasady prawidłowego wykonawstwa.
 • SYSTEM GRZEWCZY: Optymalny system grzewczy dla różnych źródeł energii, wymagania prawne dla systemów grzewczych. Odnawialne źródła energii w budownictwie: kolektory słoneczne i architektura, pompy ciepła, kolektory fotowoltaiczne rozwiązania architektoniczne z akumulatorami i ze sprzedażą do sieci, rozwiązania oparte o biomasę, magazyny paliwa (biomasy). Kogeneracja, zastosowanie w budownictwie. Optymalizacja kosztów ogrzewania.
 • WENTYLACJA: Rodzaje wentylacji, wymagania prawne, wentylacja energooszczędna, wentylacja z rekuperacją i wymiennikiem gruntowym, wentylacja centralna i lokalna.
 • OŚWIETLENIE: Oświetlenie wymagania prawne, różne źródła światła, jakość światła, optymalne oświetlenie.


PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.
Jak sporządzić projektowaną charakterystykę energetyczną budynku?  Co powinna zawierać projektowana charakterystyka, zależność pomiędzy projektowaną charakterystyką a świadectwem charakterystyki energetycznej budynku, lokalu.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OŹE) W BUDYNKU.
Jak sporządzić w projekcie budowlanym wymagane prawem analizy opłacalności pod względem technicznym, ekonomicznym, ekologicznym OŹE, co taki raport powinien zawierać? Podsumowanie - konspekt dla projektanta oraz jak sformułować wytyczne dla branżystów.

WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI
Wartość rynkowa nieruchomości zależy od jakość energetyczna budynku, jak to określić, czy opłaca się budować budynki energooszczędne, energooszczędność-koszty eksploatacji a wzrost kosztów wnoszenia .

PODSUMOWANIE SZKOLENIA


Dla członków Okręgowych Izb Architektów udział bezpłatny.

Osoby nie bedące członkami OIA mogą wziąć udział w szkoleniu po przesłaniu formularza zgłoszeniowego i uiszczeniu wpłaty 215,25 zł.
FORMULARZ>>

Najbliższe szkolenia:

Reszów 5.03

Szczecin 16.03


 MATERIAŁY SZKOLENIOWE >>

   
lista pozostałych artykułów w dziale Artykuły Odnawialne żródła energii
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju