Jest już nowy Agnes 4.0 - Projekt 
menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu

Nowy Agnes spełnia wymagania stawiane w znowelizowanym prawie budowlanym oraz aktach wykonawczych. Wprowadziliśmy odpowiednie zmiany do programu Agnes, dostosowane do nowych wymogów, nadaliśmy nazwę Agnes 4.0 – PROJEKT.

goEco - Zintegrowane koncepcje energetyczne w parkach przemysłowych.
Parki przemysłowo-handlowe stwarzają wiele możliwości racjonalnego wykorzystywania energii oraz rozwoju efektywnych technologii wytwarzania energii. To głównie małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w takich parkach często spotykają się z wyzwaniem jak w sposób racjonalny wytwarzać i zużywać energię.

Artykuły / artykuły : Inne
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 21 |
 

Jest już nowy Agnes 4.0 - Projekt

13 listopada 2008

mala fotka

 

Jest już nowy Agnes 4.0 - Projekt
 
 
Nowy Agnes spełnia najnowsze wymagania stawiane w znowelizowanym prawie budowlanym oraz aktach wykonawczych.
 
Co nowego w Agnes 4.0 - Projekt
 
W związku ze zmianami prawnymi wprowadziliśmy zmiany do programu Agnes wprowadzając nową nazwę Agnes 4.0 - PROJEKT.  Zmiany obejmują:
1.      Program umożliwia obliczenie charakterystyki energetycznej budynku według najnowszych wymagań prawnych
2.      Za pomocą Agnes 4.0 można obliczyć roczne zapotrzebowanie energii końcowej EK [kWh/(m2 rok)]
3.      Agnes 4.0 określa ilości obliczeniowego zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej EP [kWh/(m2 rok)]
4.      Program pozwala importować automatycznie najnowsze bazy termiczne zamieszczone na stronach Ministerstwa Infrastruktury jednocześnie umożliwia korzystanie bazy termicznej zamieszczonej w normie PN-EN 02025.
5.      Program oblicza współczynniki strat ciepła zgodnie z normą PN-EN ISO 13789 oraz wykonanie bilansu ciepła w oparciu o normę PN-EN 13790.
6.      Pozwala obliczać wartości U z uwzględnieniem wpływu mostków cieplnych. W programie wprowadzono możliwość określenia wpływu mostków cieplnych za pomocą zryczałtowanych wartości ΔU bądź zgodnie z normą PN-EN ISO 12831. Program zawiera dane
z katalogu mostków cieplnych zawierające niespełna 200 typów mostków cieplnych.
7.      Program zawiera ponad 110 gotowych typowych przegród budowlanych umożliwiających wykonywanie rysunków szczegółowych detali architektonicznych do projektu budowlanego wraz z obliczeniem U z uwzględnieniem mostków.
8.      W Agnes 4.0 wprowadzono możliwość określania:
·        sprawdzenie warunku granicznego na EPH+W określonego w znowelizowanym rozporządzeniu dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
·        umożliwia uwzględnienie wpływu sprawności instalacji c.o. i c.w.u. na obliczeniowe zużycie energii
·        obliczenie wartości U zgodnie z normą PN-EN 6946 oraz sprawdzenie warunku na Umax i gc
·        generowanie zbiorczego wydruku spełniającego wymagania określone
w znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych oraz
w znowelizowanym rozporządzeniu w sprawie projektu budowlanego
·        optymalizację przegród budowlanych w oparciu o SPBT lub NPV
·        wykonanie bilansu ciepła do audytu energetycznego zgodnie z ustawą termo-modernizacyjną
·        wpływu zacienia na obliczeniowe zużycie energii
·        analizę infiltracji powietrza w budynku przez nieszczelności w stolarce okiennej
·        przygotowanie obmiaru do kosztorysowania
9.      Program współpracuje z innymi programami umożliwiając automatyczne przesyłanie danych:
·        Współpraca z programem do analizy izolacji stolarki okiennej GAP-i
·        Program do wykonywania audytów energetycznych eVe, służący do ekonomicznych analiz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach oraz do obliczania efektów ekologicznych
 
 
Wprowadzamy również program:

Program CERTO H przeznaczony jest dla audytorów zajmujących się certyfikacją energetyczną budynków i mieszkań. Za pomocą CERTO H można wykonać certyfikację energetyczną budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych, mieszkań a także budynków  zamieszkania zbiorowego, budynków pełniących różne funkcje publiczny, magazynowych, biurowych ogrzewanych. CERTO H pozwala wykonać obliczenia i generować raporty wymagane w projekcie budowlanym.

 

Oferta do 31 grudnia 2008:

Agnes 4.0 upgrade* 
  150 + Vat
Agnes 4.0 upgrade* + CERTO H
  500 + Vat
Agnes 4.0 upgrade* + CERTO H + GAPi + eVe 
  600 + Vat
Agnes 4.0 + GAPi + eVe   500 + Vat
Agnes 4.0+ CERTO H + GAPi + eVe   800 + Vat
Agnes 4.0 + CERTO H + GAPi + eVeUT  1100 + Vat
 
 
                                       
 
                        
 

 
                                
 
 

 
Ceny programów od 1 stycznia 2008:
 
CERTO H
 800 + Vat
Agnes 4.0 upgrade*  150 + Vat
Agnes 4.0  400 + Vat
GAPi  100 + Vat
 eVe UT  400 + Vat
 eVe  
 150 + Vat
 

Podatek Vat od towarów i usług wynosi 22%.
Cena programu w PLN za jedno stanowisko.
* oferta dostępna tylko dla posiadaczy Agnes

 

  W celu złożenia zamówienia programu prosimy o kontakt mailowy soft@cieplej.pl
   lub telefoniczny
071 326 13 43      

 
 
 
PODSTAWY PRAWNE
Od nowego roku będzie konieczne opracowywanie charakterystyki energetycznej budynku. Dotyczy to również etapu projektowego. Wymagane będzie określenie wskaźnika EP na etapie projektu budowlanego i wynikają z wdrożenia dyrektywy EPBD w sprawie certyfikacji energetycznej budynku. Na początku listopada br. wprowadzono zmiany w następujących rozporządzeniach:
·         W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
·         w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
oraz przyjęto nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego.
 
Wszystkie rozporządzenia dostępne są  w dziale „Prawo”
 
 
ZMIANY PRAWNE
Zmieniają się w sposób znaczący wymagania stawiane projektom budowlanym. Pojawia się konieczność określania wartości wskaźnika EP [kWh/(m2a)], określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania i wentylacji i ciepłej wody użytkowej. Definicja wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej zamieszczono w rozporządzeniu w sprawie certyfikacji energetycznej budynków. Przez wartość EP należy rozumieć roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na ogrzewanie, wentylację oraz ciepłą wodę użytkową, na jednostkę powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza wyrażoną  w kWh/(m2 rok). Przy określaniu EP konieczne będzie uwzględnienie sprawności systemu grzewczego na c.o. i c.w.u. oraz od współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej „w”.
Wartość EP analizowanego budynku powinna być mniejsza od wartości granicznej wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody (EPH+W). Wartość EPH+W zależny od współczynnika kształtu budynku A/Ve. Szczegóły określania EPH+W zamieszczono w nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  
 

 

   
lista pozostałych artykułów w dziale Artykuły Inne
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju