Energooszczędność w budownictwie Część XIX - Instalacje Grzewcze 
menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu

Nowy Agnes spełnia wymagania stawiane w znowelizowanym prawie budowlanym oraz aktach wykonawczych. Wprowadziliśmy odpowiednie zmiany do programu Agnes, dostosowane do nowych wymogów, nadaliśmy nazwę Agnes 4.0 – PROJEKT.

goEco - Zintegrowane koncepcje energetyczne w parkach przemysłowych.
Parki przemysłowo-handlowe stwarzają wiele możliwości racjonalnego wykorzystywania energii oraz rozwoju efektywnych technologii wytwarzania energii. To głównie małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w takich parkach często spotykają się z wyzwaniem jak w sposób racjonalny wytwarzać i zużywać energię.

Artykuły / artykuły : Energooszczędność w Budownictwie
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 24 |
  3. 25 - 33 |
 

Energooszczędność w budownictwie Część XIX - Instalacje Grzewcze

24 września 2009

Zapoznaj się z CERTO - Program do certyfikacji energetycznej i EVE UT - Audyty Energetyczne
Certyfikat energetyczny - Świadectwo energetyczne - Charakterystyka energetyczna - Świadectwo charakterystyki energetycznej
Audyt energetyczny - Audyt remontowy - Efekt ekologiczny

CZYTAJ ARTYKUŁ W PDF - (0,4Mb)

W 2002 r. kraje UE w ramach dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1] wprowadziły obowiązek sporządzania oceny energetycznej budynków. W polskim prawie wymagania te zostały ujęte w Prawie budowlanym [2] oraz w rozporządzeniach: w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2008) [3], w rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego [4] oraz w rozporządzeniu w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku [5]. Zgodnie więc z polskim prawem budowlanym obowiązek sporządzenia oceny energetycznej pojawia się na etapie projektu budowlanego (jako integralna część projektu), a na etapie występowania o pozwolenie na użytkowanie opracowuje się świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

CZYTAJ ARTYKUŁ W PDF - (0,4Mb)


Pozostałe artykuły z serii Energooszczędność w Budownictwie: 

Zapoznaj się z CERTO - Program do certyfikacji energetycznej i EVE UT - Audyty Energetyczne
Certyfikat energetyczny - Świadectwo energetyczne - Charakterystyka energetyczna - Świadectwo charakterystyki energetycznej
Audyt energetyczny - Audyt remontowy - Efekt ekologiczny

   
lista pozostałych artykułów w dziale Artykuły Energooszczędność w Budownictwie
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 24 |
  3. 25 - 33 |
  1. Energooszczędność w budownictwie Część XXI - Wpływ instalacji grzewczych na jakość energetyczną budynku
  2. Energooszczędność w budownictwie Część XX - Osłony przeciwsłoneczne
  3. Energooszczędność w budownictwie Część XIX - Przegrody Przeciwsłoneczne
  4. Energooszczędność w budownictwie Część XIX - Instalacje Grzewcze
  5. Energooszczędność w budownictwie Część XVII - Przegrody Przeźroczyste cz.2
  6. Energooszczędność w budownictwie Część XVI - Przegrody Przeźroczyste cz.1
  7. Energooszczędność w budownictwie Część I - WSTĘP
  8. Energooszczędność w budownictwie Część II - ENERGOCHŁONNOŚĆ
  9. Energooszczędność w budownictwie Część III - ŚCIANY
  10. Energooszczędność w budownictwie Część IV - DACHY
  11. Energooszczędność w budownictwie Część V - STOLARKA
  12. Energooszczędność w budownictwie Część VI - WENTYLACJA
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju