Efektywność energetyczna w parkach przemysłowych 
menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu

Nowy Agnes spełnia wymagania stawiane w znowelizowanym prawie budowlanym oraz aktach wykonawczych. Wprowadziliśmy odpowiednie zmiany do programu Agnes, dostosowane do nowych wymogów, nadaliśmy nazwę Agnes 4.0 – PROJEKT.

goEco - Zintegrowane koncepcje energetyczne w parkach przemysłowych.
Parki przemysłowo-handlowe stwarzają wiele możliwości racjonalnego wykorzystywania energii oraz rozwoju efektywnych technologii wytwarzania energii. To głównie małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w takich parkach często spotykają się z wyzwaniem jak w sposób racjonalny wytwarzać i zużywać energię.

Artykuły / artykuły : Energooszczędność w Budownictwie
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 

Efektywność energetyczna w parkach przemysłowych

18 marca 2016

mala fotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Całość Artykułu 

 

O projekcie

Parki przemysłowo-handlowe stwarzają wiele możliwości racjonalnego wykorzystywania energii oraz rozwoju efektywnych technologii wytwarzania energii. To głównie małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w takich parkach często spotykają się z wyzwaniem jak w sposób racjonalny wytwarzać i zużywać energię.
Współpraca pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami jest kluczem do wykorzystania istniejącego potencjału innowacji w tych technologiach. Zadaniemprojektu goEco było zastosowanie podejścia opartego na współpracy przedsiębiorstw w celu obniżenia zużycia energii oraz ograniczenia emisji CO 2 w istniejących parkach przemysłowych.

Cele

Głównym celem projektu goEco było opracowanie koncepcji zintegrowanej gospodarki energetycznej w oparciu o ujednolicone działania podejmowane przez członków konsorcjum obejmujące:

▸ analizę struktury wytwarzania i zapotrzebowania naenergię parku przemysłowego,

▸ identyfikację potencjału oszczędności energii orazgłównych technologii,

▸ studia wykonalności dotyczące konkretnych technologii, które powinny zostać wdrożone przez poszczególne przedsiębiorstwa lub przy współ- pracy kilku MŚP w parku,

▸ stworzenie koncepcji zintegrowanej gospodarki energetycznej dla każdego z parków w formie wytycznych ułatwiających wdrażanie wspólnych działań,

▸ wdrożenie opracowanych strategii w każdym z parków przy asyście doradców ds. finansowych, operacyjnych czy zamówień,

▸ przygotowanie projektu, przetargu oraz monitorowanie zastosowanych rozwiązań za pomocą systemu zarządzania energią.

 

Wnioski i doświadczenia

Dzięki doświadczeniom poszczególnych partnerów projektu można sformułować ogólne wnioski, a także nowe, wspólne rozwiązania mogące przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych w parkach przemysłowo-handlowych. W zależności od struktury parku oraz uwarunkowań krajowych uzyskano zróżnicowane rezultaty, jednak główne obserwacje i wnioski są podobne:

▸ scentralizowane zarządzanie parkiem sprzyja wdrażaniu działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej,

▸ polityka samorządu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym jest bardzo pomocnym elementem,

▸ parki są zainteresowane wdrażaniem projektów pilotażowych ze względu na podnoszenie świadomości użytkowników i społeczeństwa, a także możliwość pozyskania dotacji,

▸ działania i narzędzia nieopłacalne ekonomicznie nie będą wdrażane,

▸ zainteresowanie indywidualnych najemców i firm wdrażaniem energooszczędnych rozwiązań ogranicza się do tych skutkujących szybkimi efektami w postaci redukcji kosztów,

▸ główny nacisk położony jest na działania nie wymagające nakładów inwestycyjnych lub te niskonakładowe,

▸ wyrażono zainteresowanie nowymi technologiami (analizowanymi np. w ramach studiów wykonalności) jednak napotkano wiele przeszkód na etapie wdrażania,

▸ proces inwestycyjny (wstępne analizy, planowanie, wdrażanie) jest czasochłonny – zwykle powyżej 3 lat.

   
lista pozostałych artykułów w dziale Artykuły Energooszczędność w Budownictwie
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 1. Relacja z konferencji 12. Dni Oszczędzania Energii
 2. "Wymagania prawne w zakresie ochrony cieplnej, akustycznej oraz p.poż. budynków termomodernizowanych, przebudowywanych i rozbudowywanych" podczas 12. Dni Oszczędzania Energii 14-15 listopada 2018 r.
 3. "Alarmy smogowe katalizatorem termomodernizacji budynków" podczas 12. Dni Oszczędzania Energii 14-15 listopada 2018 r.
 4. TECHNOLOGIE OCIEPLANIA ŚCIAN A MOCOWANIE NA ELEWACJI BUDEK DLA PTAKÓW
 5. KONTROWERSJE WOKÓŁ WARUNKÓW TECHNICZNYCH. CZY TO SIĘ OPŁACA?
 6. Ocena merytoryczna wyników konkursu TOPTEN Okna 2017
 7. Efektywność energetyczna w parkach przemysłowych
 8. goEco - Gospodarka energetyczna w Parkach Przemysłowych
 9. Osłony przeciwsłoneczne – Wybrane wymagania prawne
 10. Budownictwo energooszczędne – aspekty prawne i technologie
 11. ZAPROSZENIE na III Targi Budownictwa Ekologicznego i Energooszczędnego
 12. DOMY PASYWNE – DO POPRAWY?
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju