Uwagi do projektu ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 
menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu

Nowy Agnes spełnia wymagania stawiane w znowelizowanym prawie budowlanym oraz aktach wykonawczych. Wprowadziliśmy odpowiednie zmiany do programu Agnes, dostosowane do nowych wymogów, nadaliśmy nazwę Agnes 4.0 – PROJEKT.

goEco - Zintegrowane koncepcje energetyczne w parkach przemysłowych.
Parki przemysłowo-handlowe stwarzają wiele możliwości racjonalnego wykorzystywania energii oraz rozwoju efektywnych technologii wytwarzania energii. To głównie małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w takich parkach często spotykają się z wyzwaniem jak w sposób racjonalny wytwarzać i zużywać energię.

Artykuły / artykuły : Certyfikacja Energetyczna
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 16 |
 

Uwagi do projektu ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

30 września 2008

 

 

        

 Ogólnokrajowe Stowarzyszenie  „Poszanowanie Energii i Środowiska”

00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20

Zarejestrowane w Warszawie 14 lutego 2005 r.

 

Członkowie wspierający

AUiPE – BAPE – DAEiŚ - FPE – NAPE – PAPE - RAPE - SIGMA

 

 

 
Warszawa, 25 września 2008 r.
 
Ministerstwo Infrastruktury
Departament Rynku Budowlanego i Techniki
 
Dotyczy: uwagi do projektu ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
 
.
Szanowni Państwo!
 
Jeżeli celem opiniowanego budynku jest usunięcie uchybień transpozycji Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE, to należy stwierdzić, że w dalszym ciągu nie pozbyto się błędów popełnionych wcześniej, a nawet rozszerzono zakres różnic pomiędzy polskim projektem wdrożenia dyrektywy i jej wytycznymi.
 
 1. Art. 5 ust.5
Z zapisu powyższego wynika, że świadectwo wydane dla lokalu z grupy lokali o jednakowych rozwiązaniach może być identyczne dla każdego lokalu, podczas gdy analizy zapotrzebowania na ciepło lokali w budynkach wielomieszkaniowych pokazują znaczące zróżnicowanie. Przykładem niech będzie analiza opracowana przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska (DAEŚ):
 
Wykonano analizy zużycia ciepła dla budynku czterokondygnacyjnego, dwuklatkowego w którym zlokalizowano 24 mieszkania o powierzchni mieszkania 50 m2 i kubaturze 150 m3. Analizy wykonano dla mieszkania położnego między kondygnacjami (w środku), mieszkania skrajnego nad piwnicą oraz na ostatniej kondygnacji czyli położnego przy ścianie szczytowej Przeanalizowano dwa typy budynków o różnych parametrach izolacyjnych przegród budowlanych i przy tej samej wymianie powietrza wentylacyjnego spełniającej aktualne wymagania:
 • budynek spełniający aktualne wymagania izolacyjności termicznej przegród o parametrach izolacyjnych: dla ściany i dachu przyjęto U=0,3 W/m2K, dla stropu nad piwnicą nieogrzewaną U=0,5W/m2K, wymiana powietrza 120 m3/h.
 • budynek nie spełniający aktualne wymagania izolacyjności termicznej przegród o parametrach izolacyjnych : dla ściany U=1,0 W/m2K. dla dachu przyjęto U=0,8 W/m2K, dla stropu nad piwnicą nieogrzewaną U=0,6W/m2K, wymiana powietrza 120 m3/h.
Wyniki zamieszczono w tabeli 1
 
Tabela 1. Analiza zapotrzebowania na ciepło na c.o. dla budynku spełniającego aktualne wymagania prawne i dla nie spełniającego aktualnych wymagań prawnych

położenie mieszkania
powierzchnia
kubatura
straty ciepła
sprawność c.o.
ciepło na c.o. ze sprawnością
EAs
Rozrzut EAs [%]
m2
m3
GJ
[%]
GJ
[kWh/m2rok]
budynek spełniający aktualne wymagania prawne
mieszkanie w środku między kondygnacyjne
50,00
150,00
9,40
0,86
10,96
60,91
-35%
mieszkanie nad piwnicą przy ścianie szczytowej
50,00
150,00
20,20
0,86
23,56
130,89
40%
mieszkanie na ostatniej kondygnacji przy ścianie szczytowej
50,00
150,00
18,60
0,86
21,69
120,52
29%
budynek 2 klatki czterokondygnacyjny 24 mieszkania
1200,00
3600,00
345,60
0,86
403,09
93,31
0%
budynek nie spełniający aktualnych wymagań prawnych
mieszkanie w środku między kondygnacyjne
50,00
150,00
18,60
0,86
21,69
120,52
-37%
mieszkanie nad piwnicą przy ścianie szczytowej
50,00
150,00
39,50
0,86
46,07
255,95
33%
mieszkanie na ostatniej kondygnacji przy ścianie szczytowej
50,00
150,00
42,00
0,86
48,99
272,15
42%
budynek 2 klatki czterokondygnacyjny 24 mieszkania
1200,00
3600,00
712,20
0,86
830,68
192,29
0%

 
Rozbieżności w zakresie zużycia ciepła w mieszkaniach w ramach budynku są ogromne i sięgające 70%.  A zatem zastosowanie charakterystyki energetycznej danego lokalu dla innych będzie prowadzić do zafałszowania informacji o ich kosztach eksploatacyjnych
 
 1. Zwracamy również uwagę na następujące kwestie, wymagające doprecyzowania:
  • brak jest obligatoryjnego obowiązku wykonywania świadectw co może spowodować ich niewykonywanie, a więc nie spełnianie wymagań dyrektywy
  • brak jest w dalszym ciągu określenia sposobu kontroli prawidłowości wykonywania świadectw, co może powodować obniżenie ich jakości przez nieprawidłowe wykonywanie obliczeń zapotrzebowania na energię
  • niejednoznaczny jest zapis dotyczący osób uprawnionych do wykonywania świadectw. Wątpliwości budzi fakt czy magister niewymienionej w projekcie specjalności po ukończeniu studiów lub kursu, będzie mógł wykonywać świadectwa energetyczne budynków, czy dotyczy to magistra o określonej specjalizacji wymienionej w projekcie ustawy
.
 
Rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do wykonywania certyfikatów o
inżynierów jest tylko częściową likwidacją nierównoprawnego traktowania
obywateli wobec prawa. Pozostawienie zapisów ustawowych, które wyróżniają
osoby posiadające uprawnienia projektowe wydaje się być naruszeniem zasady
konstytucyjnej równości wobec prawa. Sam fakt posiadania uprawnień
projektowych nie jest dowodem na lepsze przygotowanie zawodowe, gdyż program
studiów jest identyczny dla tych co później uzyskują uprawnienia zarówno projektowe jak i wykonawcze. Generalnie powinna zostać wprowadzona zasada obowiązku zdania egzaminu przez wszystkich, tak aby dodatkowo zminimalizować ryzyko pojawiania się błędnie liczonych certyfikatów
 
 
 
Wniosek ogólny
 
Wobec faktu zbliżającego się terminu wdrożenia dyrektywy oraz braku perspektyw na prawidłowe jej wdrożenie na gruncie Ustawy prawo budowlane sugeruje się pilne podjęcie prac nad odrębną ustawą dotyczącą tej dyrektywy,
bądź wplecenie jej postanowień do szykowanej przez Ministerstwo Gospodarki Ustawy o efektywności energetycznej.
 
 
 
           
Z poważaniem
 

Andrzej Rajkiewicz
Wiceprezes Zarządu Vice-President of the Board
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

   
lista pozostałych artykułów w dziale Artykuły Certyfikacja Energetyczna
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 16 |
 1. Etykietowanie energetyczne: Stolarka budowlana cz.1
 2. Ocena energetyczna stolarki budowlanej
 3. Ocena energetyczna stolarki budowlanej
 4. Charakterystyka energetyczna budynku spełniająca aktualne wymagania prawne
 5. Jakość energetyczna budynków, a wartość rynkowa nieruchomości.
 6. Rozporządzenie ws. warunków technicznych z 6.11.2008 - Trudno być bezkrytycznym
 7. Charakterystyka energetyczna budynku – krok po kroku
 8. Certyfikacja po polsku (Certyfikat i Świadectwo charakterystyki energetycznej w Polsce)
 9. ŚCIANY - Jakość energetyczna i ceryfikacja energetyczna budynków
 10. STOLARKA - Jakość energetyczna i ceryfikacja energetyczna budynków
 11. Certyfikacja Energetyczna Budynków - PRZYKŁADY NA PODSTAWIE PROGRAMU CERTO
 12. Uwagi do projektu ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju