Certyfikacja Energetyczna Budynków - PRZYKŁADY NA PODSTAWIE PROGRAMU CERTO 
menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu

Nowy Agnes spełnia wymagania stawiane w znowelizowanym prawie budowlanym oraz aktach wykonawczych. Wprowadziliśmy odpowiednie zmiany do programu Agnes, dostosowane do nowych wymogów, nadaliśmy nazwę Agnes 4.0 – PROJEKT.

goEco - Zintegrowane koncepcje energetyczne w parkach przemysłowych.
Parki przemysłowo-handlowe stwarzają wiele możliwości racjonalnego wykorzystywania energii oraz rozwoju efektywnych technologii wytwarzania energii. To głównie małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w takich parkach często spotykają się z wyzwaniem jak w sposób racjonalny wytwarzać i zużywać energię.

Artykuły / artykuły : Certyfikacja Energetyczna
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 16 |
 

Certyfikacja Energetyczna Budynków - PRZYKŁADY NA PODSTAWIE PROGRAMU CERTO

12 stycznia 2009

  Pliki pomocy i materiały dodatkowe (PDF)

CERTO - OPTYMALIZACJA - przewodnik po module

POBIERZ >>

- przykład
- komentarz
- raport

POBIERZ >>
POBIERZ >>
POBIERZ >>

Formularz - przygotowania danych do świadectwa energetycznego
i charakterystyki energetycznej budynku
POBIERZ >>
Charakterystyka energetyczna budynków  Krok po Kroku
komentarz do formularza przygotowania danych
POBIERZ >>
Przestrzenne ogrzewanie lub osłabienie POBIERZ >>
Charakterystyka energetyczna budynków  Krok po Kroku
Na przykładzie projektu budynku jednorodzinnego

Projektowana charakterystyka budynku

Zestawienie powierzchni i przegród budynku (ZIP)

POBIERZ >>


POBIERZ >>

POBIERZ >>

  Przykładowe certyfikaty energetyczne  (podgląd możliwy tylko w programie CERTO >> )

Chłodzony budynek biurowy z halą produkcyjną

POBIERZ >>
Wydruk certyfikatu energetycznego (PDF) >>
Wydruk projektowanej charakterystyki energ. (PDF) >>
Wydruk zapisu obliczeń "Krok po Kroku" (PDF) >> 

Dom jednorodzinny
(ściany jednowarstwowe,
spełniający wymagania prawa

POBIERZ >>
Wydruk certyfikatu energetycznego (PDF) >>
Wydruk projektowanej charakterystyki energ. (PDF) >>

Wydruk zapisu obliczeń "Krok po Kroku" (PDF) >> 

Mieszkanie typowe  POBIERZ >>
Dom energooszczędny  POBIERZ >>
Budynek użyteczności publicznej  POBIERZ >>
Budynek Domu Dziecka  POBIERZ >>
Budynek Zespołu Szkół  POBIERZ >>

 

 

Podstawowe informacje o Certo

Program CERTO przeznaczony jest do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz do sporządzania charakterystyki energetycznej dla:

 • budynków mieszkalnych (np.: domki jednorodzinne, bloki mieszkalne)
 • budynków niemieszkalnych (np.: budynki użyteczności publiczej, szkoły, szpitale, biura itp.)
 • lokali mieszkalnych
 • części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
 • budynków produkcyjnych, hal, mroźni, budynków handlowych ogrzewanych i chłodzonych

Świadectwa mogą być wykonywane zarówno dla obiektów ogrzewanych i chłodzonych.
CERTO pozwala także na wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.

Program CERTO jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej oraz z zasadami określonymi w aktualnie obowiązujących normach*.

CERTO umożliwia:

 • Intuicyjne i wygodne modelowanie budynku z lokali i pomieszczeń
 • Uzyskanie świadectwa dla całego budynku oraz osobnych świadectw dla poszczególnych lokali
 • Obliczenie charakterystyk energetycznych budynków wyposażonych w instalacje chłodzenia
 • Uzyskanie dowolnego podziału lokalu (automatycznie lub ręcznie) na strefy obliczeniowe
 • Obliczanie współczynnika U, zgodnie z normą PN-EN 6946, uwzględnianie poprawek na: nieszczelności w izolacji termicznej, łączniki mechaniczne oraz na stropodach odwrócony
 • Obliczenie wpływu liniowych mostków cieplnych, oblicza U dla przegród niejednorodnych zgodnie z PN-EN 6946:2008
 • Dowolne obliczanie zysków ciepła od użytkowników (w zależności od ich aktywności), oświetlenia, urządzeń elektrycznych, urządzeń mechanicznych, procesów produkcji oraz od cieczy na poziomie budynku, lokalu a nawet pomieszczenia
 • Automatyczne obliczanie dla zinwentaryzowanego oświetlenia ilości energii na oświetlenie oraz zysków ciepła od  oświetlenia
 • Określenie wpływu zacienienia na poziomie budynku oraz na poziomie poszczególnych przegród przezroczystych poziomych, pionowych oraz ruchomych
 • Budowanie własnych baz: przegród, materiałów oraz liniowych mostków cieplnych
 • Korzystanie z bogatego zbioru podpowiedzi z obowiązujących norm, rozporządzeń i baz danych

Dodatkowe atuty programu CERTO:

 • Darmowa pomoc merytoryczna ekspertów, w ramach której posiadacz programu może skonsultować wykonaną charakterystykę lub świadectwo
 • Możliwość generowania wydruków do szyfrowanych plików PDF oraz do „otwartych” plików DOC, RTF, XLS i HTML (Acrobat Reader, Word, Excel, OpenOffice)
 • Brak ograniczeń czasowych użytkowania oraz limitów wydruków

Do programu dołączamy:

 • Poradnik – jak wykonać świadectwa charakterystyki energetycznej oraz charakterystykę energetyczną do projektu
 • Arkusze pomocnicze do przygotowania danych dla charakterystyki i świadectwa
 • Raport z obliczeń „krok po kroku” pokazujący, jak zostało obliczone świadectwo charakterystyki energetycznej – z uwzględnieniem wzorów, danych wejściowych i wyników

Aktualizcja programu:
CERTO jest programem aktualizującym się w trakcie każdego uruchomienia (do aktualizacji potrzebne jest połączenie z Internetem). Proces aktualizacji programu jest darmowy**  i w pełni automatyczny.

Dostępne bazy w programie:

 • domów gotowych
 • danych oraz informacji niezbędnych do wykonywania charakterystyki energetycznej, przygotowane w postaci podpowiedzi, streszczeń odpowiednich rozporządzeń, norm oraz wiedzy inżynierskiej
 • materiałów budowlanych
 • źródeł ciepła - kotłów, pomp ciepła, rekuperatorów
 • współczynników przenikania ciepła U dla stolarki budowlanej
 • mostków termicznych, odpowiadających normie PN-EN ISO 14683, którą można dowolnie rozbudowywać dodając własne wartości np. z katalogu mostków cieplnych ITB
 • pomieszczeń typowych odpowiadających funkcji budynku, z określonymi wymaganiami ich wentylacji, co znacznie skraca wprowadzanie danych bez konieczności poszukiwania w normach wymagań higienicznych.
 • Podstawowe wymagania systemowe:
 • Komputer PC z dostępem do Internetu (tylko w celu pobrania danych klimatycznych oraz aktualizacji programu)
 • CERTO działa na platformie (C) Microsoft .NET 3.5 SP1. Systemem operacyjny: Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows Server 2008
 • Przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer (5.01 i nowsze) lub Mozilla Firefox
 • Windows Installer 3.1, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 oraz Crystal Reports Basic for Visual Studio 2008 są w razie potrzeby instalowane w ramach procesu instalacji CERTO.
 • Do oglądania wydruków Adobe Reader 8.1.0 lub nowszy (dotyczy pełnej wersji CERTO).
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.

Tryb demonstracyjny:
Jedynym ograniczeniem w trybie demonstracyjnym jest brak możliwości uzyskania wydruków oraz podglądu szczegółowych wyników obliczeń (pokazywane są podstawowe wskaźniki EP)

   
lista pozostałych artykułów w dziale Artykuły Certyfikacja Energetyczna
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 16 |
 1. Etykietowanie energetyczne: Stolarka budowlana cz.1
 2. Ocena energetyczna stolarki budowlanej
 3. Ocena energetyczna stolarki budowlanej
 4. Charakterystyka energetyczna budynku spełniająca aktualne wymagania prawne
 5. Jakość energetyczna budynków, a wartość rynkowa nieruchomości.
 6. Rozporządzenie ws. warunków technicznych z 6.11.2008 - Trudno być bezkrytycznym
 7. Charakterystyka energetyczna budynku – krok po kroku
 8. Certyfikacja po polsku (Certyfikat i Świadectwo charakterystyki energetycznej w Polsce)
 9. ŚCIANY - Jakość energetyczna i ceryfikacja energetyczna budynków
 10. STOLARKA - Jakość energetyczna i ceryfikacja energetyczna budynków
 11. Certyfikacja Energetyczna Budynków - PRZYKŁADY NA PODSTAWIE PROGRAMU CERTO
 12. Uwagi do projektu ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju