ŚCIANY - Jakość energetyczna i ceryfikacja energetyczna budynków 
menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu

Nowy Agnes spełnia wymagania stawiane w znowelizowanym prawie budowlanym oraz aktach wykonawczych. Wprowadziliśmy odpowiednie zmiany do programu Agnes, dostosowane do nowych wymogów, nadaliśmy nazwę Agnes 4.0 – PROJEKT.

goEco - Zintegrowane koncepcje energetyczne w parkach przemysłowych.
Parki przemysłowo-handlowe stwarzają wiele możliwości racjonalnego wykorzystywania energii oraz rozwoju efektywnych technologii wytwarzania energii. To głównie małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w takich parkach często spotykają się z wyzwaniem jak w sposób racjonalny wytwarzać i zużywać energię.

Artykuły / artykuły : Certyfikacja Energetyczna
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 16 |
 

ŚCIANY - Jakość energetyczna i ceryfikacja energetyczna budynków

08 lutego 2009

Zapoznaj się z CERTO - Program do certyfikacji energetycznej i EVE UT - Audyty Energetyczne
Certyfikat energetyczny - Świadectwo energetyczne - Charakterystyka energetyczna - Świadectwo charakterystyki energetycznej
Audyt energetyczny - Audyt remontowy - Efekt ekologiczny

 Czytaj całość artykułu w PDF >>

O tym, czy budynek można zaliczyć do energooszczędnych, decydują m.in. czynniki architektoniczne1). Właściwe, ze względu na zyski ciepła od promieniowania słonecznego, usytuowanie budynku względem stron świata pozwala ograniczyć zużycie energii o 5–7%. Nadmiernych strat ciepła pozwala też uniknąć energooszczędna geometria budynku (o niskiej wartości A/V) – ograniczenie może sięgać nawet 35%. Na zużycie energii ma również wpływ rozmieszczenie pomieszczeń oraz wielkość przegród przezroczystych.

Mniejszą energochłonność budynku można też zapewnić, uzupełniając wymienione rozwiązania architektoniczne działaniami mającymi na celu poprawę izolacyjności termicznej przegród budowlanych – zwiększeniem grubości izolacji oraz poprawnym ich zaprojektowaniem.
Jak ZMIENIAŁY SIĘ wymagania dotyczące izolacyjności termicznej ścian
Wykonanie certyfikatu wymaga od audytora-inżyniera dokonanie wizji lokalnej i stwierdzenia faktycznego stanu technicznego budynku. Diagnostykę należy rozpocząć od zapoznania się z dokumentacją budynku. Niestety wiele budynków posiada tylko książkę obiektu, w której znaleźć można jedynie ogólne informacje o konstrukcji budynku. Uzysk w ten sposób dane są niewystarczające do określania stanu technicznego przegród a co za tym idzie i izolacyjności termicznej wymaganej do określenia jakości energetycznej budynku.
Określenie izolacyjności przegród budowlanych wymaga przeprowadzenia diagnostyki, którą można wykonać w oparciu o posiadaną dokumentację, wizję lokalną. Dobrze jest gdy podczas wykonywania diagnostyki przegród można skorzystać z kamery termowizyjnej. Warto też zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi izolacyjności przegród obowiązującymi w okresie budowy. Do lat 70. nie stosowano izolacji termicznej ścian. W latach 80. uważano, że przegroda jest bardzo dobrze izolowana, gdy jest ocieplona wełną mineralną lub styropianem o grubości od 2 do 4 cm. Do 1998 r. wymagania się zwiększyły – za optymalne uznawano wtedy ocieplenie materiałem termoizolacyjnym o grubości 8 cm. Następnie wzrosły one do grubości 10 cm izolacji.

Tabela 1. Zestawienie wymagań izolacyjności termicznej przegród obowiązujących w okresie powojennym
Rok bodowy
do 1974 r
do 1982 r
do 1991 r
do 1998 r
po 1998 r
Wartości Współczynnik przenikania ciepła dla przegród budowlanych
ściany [W/m2K]
1,42
1,16
0,75
0,55
0,5
0,3
dach
[W/m2K]
0,87
0,7
0,45
0,3
0,3
0,3
stolarka
[W/m2K]
brak wymagań
brak wymagań
2,6
2,6
2,6-2,0
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA na c.o. i wentylację
EA
[kWh/m2 rok]
360-400
300-340
260-280
180-240
150-180
130-160
 
Zaskoczeniem dla inżynierów było wprowadzenie podwyższonych wymagań izolacyjnych dla przegród budowlanych przez Ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych [1]. Według zawartych w niej wytycznych minimalna wartość współczynnika przenikania ciepła ścian powinna wynosić U = 0,25 W/(m2·K). Dodatkowo wprowadzono konieczność optymalizacji izolacji termicznej, w wyniku czego nierzadko jej grubość znacznie przekraczała 10 cm. Najczęściej wynosiła ona 14 cm, ale zdarzało się również, że stosowano 16-, a nawet 18-centymetrowe grubości ocieplenia. Współczynnik przenikania ciepła ściany wynosił wówczas nawet od 0,25 do 0,2 W/(m2·K).
Rewolucją w myśleniu inżynierskim było wprowadzenie analiz opłacalności ekonomicznej, które wyzwoliły myśl projektową od zasady spełniania minimalnych wymagań w zakresie stosowania zwiększonej grubości izolacji termicznej. Wymóg ten obowiązuje już od 1998 roku i wynika z zapisu zamieszczonego w warunkach technicznych i odnosi się do konieczności racjonalizacji zużycia energii w projektowanych budynkach. Prowadzone w listopadzie 2008 zmiany zachowały konieczność wykonywania racjonalizacji rozwiązań mających wpływ na końcowe zużycie energii na c.o., wentylację, c.w.u. chłodzenie, oświetlenie a nawet racjonalizuję energii pomocniczej.
Z tego powodu opracowano bardziej złożone modele analiz ekonomiczno-technicznych, które umożliwiły uwzględnianie takich czynników, jak: inflacja, wzrost cen nośników energii, okres korzystania z efektów podwyższonej izolacji. W wyniku wprowadzenia tych nowoczesnych metod analizy optymalna grubość izolacji znacznie wzrosła. Audytorów energetycznych i nowoczesnych architektów i inżynierów nie dziwi obecnie stosowanie izolacji termicznej o grubości 20, a nawet 30 cm. Współczynnik przenikania ciepła takiej ściany wynosi U = 0,2 W/(m2·K), a nawet 0,1 W/(m2·K). Wykonywanie takich analiz umożliwiają programy Agnes, Optima i RockProfi.


Czytaj całość artykułu w PDF >>

Zapoznaj się z CERTO - Program do certyfikacji energetycznej i EVE UT - Audyty Energetyczne
Certyfikat energetyczny - Świadectwo energetyczne - Charakterystyka energetyczna - Świadectwo charakterystyki energetycznej
Audyt energetyczny - Audyt remontowy - Efekt ekologiczny

   
lista pozostałych artykułów w dziale Artykuły Certyfikacja Energetyczna
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 16 |
 1. Etykietowanie energetyczne: Stolarka budowlana cz.1
 2. Ocena energetyczna stolarki budowlanej
 3. Ocena energetyczna stolarki budowlanej
 4. Charakterystyka energetyczna budynku spełniająca aktualne wymagania prawne
 5. Jakość energetyczna budynków, a wartość rynkowa nieruchomości.
 6. Rozporządzenie ws. warunków technicznych z 6.11.2008 - Trudno być bezkrytycznym
 7. Charakterystyka energetyczna budynku – krok po kroku
 8. Certyfikacja po polsku (Certyfikat i Świadectwo charakterystyki energetycznej w Polsce)
 9. ŚCIANY - Jakość energetyczna i ceryfikacja energetyczna budynków
 10. STOLARKA - Jakość energetyczna i ceryfikacja energetyczna budynków
 11. Certyfikacja Energetyczna Budynków - PRZYKŁADY NA PODSTAWIE PROGRAMU CERTO
 12. Uwagi do projektu ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju