Jakość energetyczna budynków, a wartość rynkowa nieruchomości. 
menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu

Nowy Agnes spełnia wymagania stawiane w znowelizowanym prawie budowlanym oraz aktach wykonawczych. Wprowadziliśmy odpowiednie zmiany do programu Agnes, dostosowane do nowych wymogów, nadaliśmy nazwę Agnes 4.0 – PROJEKT.

goEco - Zintegrowane koncepcje energetyczne w parkach przemysłowych.
Parki przemysłowo-handlowe stwarzają wiele możliwości racjonalnego wykorzystywania energii oraz rozwoju efektywnych technologii wytwarzania energii. To głównie małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w takich parkach często spotykają się z wyzwaniem jak w sposób racjonalny wytwarzać i zużywać energię.

Artykuły / artykuły : Certyfikacja Energetyczna
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 16 |
 

Jakość energetyczna budynków, a wartość rynkowa nieruchomości.

14 stycznia 2011

mala fotka

Jerzy Żurawski

W związku z nowelizacją w maju 2010 r. dyrektywy UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków należy się spodziewać, że w najbliższym czasie dojdzie do nowelizacji prawa budowlanego lub opracowania zupełnie nowej drogi jej implementowania do polskiego prawa.

Główna zmiana obejmuje wszystkie budynki budowane po 31 grudnia 2020 r.
(budynki użyteczności publicznej – do 31 grudnia 2018 r.) – będą one musiały spełniać wysokie standardy energooszczędności. Chodzio budynki zeroenergetyczne lub zbliżone do nich. Ponadto, jeżeli będzie to uzasadnione
ekonomicznie, budynki powinny być zasilane w dużej mierze energią odnawialną.

Nowe wymagania i co z tego wynika
W sprawie świadectw charakterystyki energetycznej budynku państwa członkowskie będą musiały wymagać, aby przy wznoszeniu, sprzedaży lub wynajmie budynków lub modułów budynków świadectwo było przedstawiane ewentualnemu kupującemu lub nowemu najemcy. Świadectwa charakterystyki
energetycznej będą zatem obowiązkowe dla budynków, modułów budynków istniejących lub nowo wznoszonych, sprzedawanych bądź wynajmowanych. Taki obowiązek nie jest dla nas nowy – znajduje się on w polskim prawie, jednak nie jest egzekwowany.

Obowiązujące prawo a powszechna praktyka
Do tej pory nie były wyciągane konsekwencje za brak świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu, a wprowadzona w prawie budowlanym odpowiedzialność za jakość sporządzonego świadectwa jest iluzoryczna.

Prawa nie przestrzega również nadzór budowlany, powołany przecież do kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego.Jak się okazuje, w oparciu o wewnętrzne uzgodnienia nie egzekwuje on zapisów art. 5 Prawa budowlanego [2], mówiącego, iż: „Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: spełnienie wymagań podstawowych dotyczących (…) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii”, która została określona w przywołanych w ustawie odpowiednich rozporządzeniach.

Zdarza się mianowicie bardzo często, że nowe budynki w sposób rażący nie spełniają minimalnych wymagań prawnych i zaraz po dopuszczeniu do użytkowania kwalifikują się do termomodernizacji. Do użytkowania np. został dopuszczony budynek o wartości EP = 297,46 kWh/(m2·rok), podczas gdy według wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2008) [3], budynek nowy powinien charakteryzować się wartością EP = 121,26 kWh/(m2·rok).

(...)

Czytaj całość artykułu w PDF >>

   
lista pozostałych artykułów w dziale Artykuły Certyfikacja Energetyczna
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 16 |
 1. Etykietowanie energetyczne: Stolarka budowlana cz.1
 2. Ocena energetyczna stolarki budowlanej
 3. Ocena energetyczna stolarki budowlanej
 4. Charakterystyka energetyczna budynku spełniająca aktualne wymagania prawne
 5. Jakość energetyczna budynków, a wartość rynkowa nieruchomości.
 6. Rozporządzenie ws. warunków technicznych z 6.11.2008 - Trudno być bezkrytycznym
 7. Charakterystyka energetyczna budynku – krok po kroku
 8. Certyfikacja po polsku (Certyfikat i Świadectwo charakterystyki energetycznej w Polsce)
 9. ŚCIANY - Jakość energetyczna i ceryfikacja energetyczna budynków
 10. STOLARKA - Jakość energetyczna i ceryfikacja energetyczna budynków
 11. Certyfikacja Energetyczna Budynków - PRZYKŁADY NA PODSTAWIE PROGRAMU CERTO
 12. Uwagi do projektu ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju