menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Oferta DAEŚ / oferta : badania Termograficzne
 

Oferta badań termograficznych

15 września 2009

mala fotkaWykorzystanie zdjęć termowizyjnych staje się coraz bardziej popularne i stale zyskuje nowe pola zastosowań. W niektórych dziedzinach wykonywanie badań termowizyjnych jest już powszechne, a nawet uznane za niezbędne.

 
Dolnośląska Agencja Energii środowiska oferuje wykonywanie badań kamerą termowizyjna wraz z opracowaniem  fachowej opinii  i ekspertyzy termogramów.
Oferta udostępnia również możliwość wypożyczenia kamery termowizyjnej Vario Cam o rozdzielczości 640x 960.
 

Pomiary mogą być prowadzone w następujących dziedzinach:
1. W BUDOWNICTWIE w wykrywaniu:
- wad izolacji termicznej przegród budowlanych: ścian, dachu, innych przegród
- wykrywaniu niepożądanych  mostki cieplne w przegrodach
- lokalizacji występowania zwilgoceń przegród oraz analiza zagrożenia rozwoju pleśni dla przegrody
- wykrywanie nieszczelności oraz niepożądanej filtracji powietrza przez przegrody
- wad zastosowanych materiałów budowlanych
 
2. ELEKTRYCE w wykrywaniu:
- zwiększonej rezystencji
- szafek elektrycznych
- transformatorów
- uszkodzonych bezpieczników linii WN
 
3. CIEPŁOWNICTWIE w wykywaniu:
- złego stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi (diagnostyka przed i powykonawcza)
- lokalizacja przebiegu sieci ciepłowniczej, rur ciepłą wodą i innych
- lokalizacja wycieków i nieszczelności
 
4. PRZEMYŚLE w wykrywaniu
- złego stanu przewodów gazowych
- złego stanu wanien szklarskich i elektrolitycznych
- wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych np. nadmierne przegrzanie
- jak dla energetyki
 
5. MEDYCYNIE w wykrywaniu:
- chorób związanych z układem krwionośnym u ludzi i zwierząt

 
Ceny ustalane są idywidualnie, w zaleńności od powierzchni i lokalizaci obiektu oraz od charakteru opracowania. 

Kontakt:
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c.
51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11

Maria Soroko
kom. 507 495 109
tel.:(+48 71) 326 13 43, 326 13 22
fax:(+48 71) 722 39 97
e-mail: marysia@cieplej.pl
www.cieplej.pl

   
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju