menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Oferta DAEŚ / usługi : projekty budowlane
 

Koncepcja architektoniczna kompleksu sportowego HALA SUDECKA

03 grudnia 2008

   Koncepcja zagospodarowania terenu

Podstawą dążenia autorów było utworzenie scalonego kompleksu sportowego w jednej bryle architektonicznej: hala sportowo – widowiskowa, która z jednej strony łączy się ze stadionem lekkoatletycznym a z drugiej strony z hotelem. Lokalizacja zespołu sportowego i sposób kształtowania przestrzeni zapewnia szeroki dostęp do funkcji sportowych przy jednoczesnym wydzieleniu wewnętrznych przestrzeni publicznych o indywidualnych cechach. Projektowany kompleks sportowy swoim wyrazem architektonicznym współgra z otoczeniem i charakteryzuje się lekką nieagresywną formą, co sprawia ze wielka kubaturowo bryła nie stanowi obciążenia wizualnego dla otaczającej jej przestrzeni. Zdaniem autorów kompleks winien stać w przestrzeni otwartej i być dostępny zarówno wizualnie jak i mentalnie dla mieszkańców miasta. Obiekt tego typu daje szansę stworzenia przestrzeni miejskiej o wysokich walorach estetycznych przez wtopienie go w otaczający krajobraz lekkością bryły oraz delikatną kolorystyką.

Ośrodkiem kompozycyjnym dla zaproponowanej lokalizacji obiektu hali sportowej jest ulica Sudecka która stanowi linię skupiającą potoki ruchu pieszego i samochodowego z jeziora Otmuchowskiego do centrum Nysy.
 
Teren posesji został podzielony na strefy poprzez centralne usytuowanie bryły budynku oraz ciągów pieszych:.
-         Strefa dojścia do hali z parkingiem głównym
-         Strefa dojścia do hotelu z parkingiem
-         Strefa rekreacyjno – sportowa
-         Strefa stadionu z zapleczem

Projekt zakład wykorzystanie istniejącego boiska lekkoatletycznego, boiska do piłki noznej jao treningowe. Koncepcja zaklada zmianę usytuowania kortów. Zmiana ta wynika z konieczności uporządkowania funkcjonalnego stref. Autorzy projektu uważają , że projektowane usytuowanie kortów zapewnia odpowiednia intymność oraz prawidłowy dostep do zaplecza hotelowego, sanitarnego i technicznego. Każda ze stref mieści w swoim wnętrzu inny program funkcjonalny: stadion lekkoatletyczny, boisko treningowe i korty tenisowe, parkingi, cześć wejściowa. Przewidziano ciąg pieszo – jezdny dla rowerów i użytkowników wrotek.
 
Opis kompleksu sportowo - widowiskowego
Kompozycja bryłowa obiektu współgra z otoczeniem i nawiązuje formą do falującej linii brzegowej jeziora Nyskiego oraz odległych wzgórz Pogórza Sudeckiego.  Kompozycja bryłowa zakłada połączenie dwóch na pozór przeciwstawnych elementów – prostopadłościennej bryły mieszczącej cały program kompleksu sportowego oraz ekspresyjnego przykrycia dachowego budynku. Bryłę budynku hali wielofunkcyjnej scalono ze skarpa przy boisku stadionu lekkoatletycznego. Z uwagi na wymogi ograniczające wysokość projektowanego budynku zaprojektowano zagłębienie głównej Sali sportowej o 1,35 m poniżej poziomu terenu. Kompleks łączy wszystkie funkcje pod „jednym dachem”.
 
Dane obiektu:
Powierzchnia użytkowa
13180 m2
Powierzchnia zabudowy
10317 m2
Kubatura
141 598 m3
 
Obsługa komunikacyjna
Od strony ulicy Sudeckiej zaprojektowano główne wejście do kompleksu sportowego. Wykreowano miejski pasaż z trejażem z elegancką posadzką oraz stworzono dominantę w postaci nośnika reklamowego wnikającego w perspektywę ulicy i wyłaniającego się z otaczającej zieleni. Dla usprawnienia ruchu istnieje konieczność poszerzenia jezdni przy ul. 11-listopada na odcinku od skrzyżowania z ul Sudecką do głównego wjazdu na teren kompleksu. Zaprojektowano 361 miejsc parkingowych oraz 6 miejsc parkingowych dla autokarów w tym 310 miejsc parkingowych ogólnodostępnych z 6 –ma miejscami dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
           
Komunikacja wewnętrzna
Główną osią komunikacyjną stanowi pasaż wewnętrzny – foyer   od holu wejścia głównego, od strony ul. Sudeckiej do terenów sportowo – rekreacyjnych. Pasaż ten pozwala na łatwy dostęp do sali widowiskowej – areny sportowej jak i do części gastronomicznej, konferencyjnej, rekreacyjnej oraz hotelowej.
 
Widownia w Sali sportowej
Widownia mieści 2684 stałych miejsc siedzących, w tym. 97 miejsc dla VIP -ów . Istnieje możliwość dostawienia na trybunach składanych 359 miejsc siedzących. Zabezpieczono 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych przy schodach wejściowych widowni od strony głównego ciągu wejściowego wraz z miejscem dla opiekuna. Zrezygnowano z trybun od czoła areny lokalizując tam foyer z widokiem otwartym na halę. W przypadku organizacji koncertów scena sytuowana jest na płycie boiska. Istnieje dogodny dostęp na zaplecze sceny bezpośrednio z zewnątrz. Możliwy jest dojazd małym samochodem dostawczym lub podnośnikami bezpośrednio na scenę oraz do magazynu.  Zaprojektowano 5 miejsc w lożach prasowych dla dziennikarzy oraz 4 w stałych kabinach komentatorskich dla radia i TV. Widownia rozkładana na płycie chowana może być w pomieszczeniach magazynowych.
 
Arena sportowa
Budynek w założeniu jest obiektem wielofunkcyjnym. Parametry areny umożliwiają rozgrywanie wszystkich halowych dyscyplin sportowych oraz odbywanie zjazdów, zorganizowanie widowisk kulturalnych - koncertów, pokazów filmowych czy teatralnych. Projektowane wyposażenie i standard będą umożliwiały rozgrywanie zawodów na poziomie międzynarodowym we wszystkich grach zespołowych –siatkówce, piłce ręcznej, koszykówce, halowej tenisie oraz zawodów w tenisie stołowym, judo, boksie i zapasach. Dzięki kurtynom można wydzielić przestrzeń areny sportowej na 1 boisko główne do koszykówki i siatkówki oraz 2 treningowe.
 
Widownia stadionu lekkoatletycznego
Na  trybunach mieści się 2030 widzów. Dostęp na trybuny przy hali umożliwiono rampą wzdłuż frontowej ściany budynku oraz schodami z placu wejściowego. Dostęp na trybuny po przeciwnej stronie odbywa się drogą na skarpie.
 
Zaplecze sportowe znajduje sie częściowo pod trybunami hali sportowej i przy ścianie południowej. Lokalizacja zaplecza sportowego zapewnia bezpośrednią bliskość zawodników z boiskami sportowymi a także z zespołem sal ćwiczeń. Dostęp odbywa sie poprzez kontrolowane wejście wyłącznie dla zawodników od strony ul. B. Leśmiana , które obsługuje również magazyn sprzętu sportowego.
 
Cześć ogólnodostępna usytuowana jest wzdłuż dwukondygnacyjnego foyer – pasażu. Restauracja jest dostępna bezpośrednio z pasażu na parterze. Kawiarnia dostępna na piętrze w postaci otwartej galerii w bezpośredniej bliskości z salami konferencyjnymi (2 poziom). Zespół sal ćwiczeń ulokowano w przyziemiu przy wyjściu tylnym z pasażu na tereny boisk, umożliwiając łatwy dostęp dla mieszkańców Nysy.
 
Pomieszczenia administracyjne wraz salą klubową dostępne również z foyer poprzez klatkę schodową lub windę na drugiej kondygnacji. Tutaj znajduje się zaplecze dziennikarsko vip-owe, skąd poprzez klatkę schodową prowadzi wejście do stanowisk komentatorów (3 poziom)w hali sportowej.
           
Hotel posiada niezależne wejście od strony ul. 11-go Listopada. Umożliwiony jest też dostęp z kompleksu hali poprzez foyer - pasaż. Budynek jest dwukondygnacyjny, integralnie połączony z bryłą hali za pomocą stopniowo opadającego zadaszenia. Pokoje usytuowano w dwóch skrzydłach budynku: na piętrze i w przyziemiu, które przylegając do głównego budynku stanowi taras dla sal konferencyjnych. Hotel bezpośrednio sąsiaduje z terenami boisk od strony południowej, które tworzą strefę rekreacyjną.

 

 

 
Plan zagospodarowania terenu
Rzut przyziemia
Rzut piętra
Elewacje I
Elewacje II
Aksonometria
 
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju