menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu

Tylko do końca kwietnia trwa nabór zgłoszeń do IV edycji Konkursu!

Tegoroczną edycję Dni Oszczędzania Energii rozpoczniemy od programu STOP SMOG

Fakty / Fakty : 2008-2011
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 24 |
  3. 25 - 36 |
  4. 37 - 48 |
  5. 49 - 56 |
 

Projekty Rozporządzeń Ministra Infrastruktury oraz opinie

16 października 2008

 Pojawiły się projekty Rozporządzeń, zmieniające:

- rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

oraz projekt Rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku.

Projekty rozporządzeń, które prawdopodobnie  wejdą w życie, dostępne są w dziale Prawo.

Zamieściliśmy również opinie i uwagi do projektów.

   
lista pozostałych artykułów w dziale Fakty 2008-2011
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju