menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu

Tylko do końca kwietnia trwa nabór zgłoszeń do IV edycji Konkursu!

Tegoroczną edycję Dni Oszczędzania Energii rozpoczniemy od programu STOP SMOG

Fakty / Fakty : 2008-2011
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 56 |
 

Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektach sektora MSP, 14.06.2012 Wrocław

21 listopada 2011
14 czerwca 2012
WROCŁAW - DOZAMEL
Centrum Konferencyjne WPP
ul. Fabryczna 10
sala MIEDZIANA
 
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest wskazanie możliwości poprawy efektywności w budynkach, wskazanie rozwiązań optymalnych oraz zaprezentowanie dostępnych źródeł ich finansowania wraz z możliwością uzyskania dotacji. Rosnące ceny nośników energii powodują wzrost kosztów utrzymania nieruchomości. Działanie w zakresie poprawy efektywności energetycznej zaczyna być ekonomicznie uzasadnione.
 
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do jednostek samorządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które planują działania mające na celu ograniczenie kosztów eksploatacji przez:
poprawę efektywności energetycznej,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
termomodernizację
 
8 PUNKTÓW SZKOLENIOWYCH DLA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH, POŚDEDNIKÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
 Program kształcenia zarejestrowany pod numerem 4387 na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej przeznaczony dla:
- rzeczoznawców majątkowych; Grupy tematyczne: A2, A3, A7,
- pośredników w obrocie nieruchomościami; Grupy tematyczne: B2, B3, B7,
- zarządców nieruchomości; Grupy tematyczne: C2, C3, C6.
Szkolenie obejmuje 8 godzin edukacyjnych.
 
BEZPŁATNA POMOC AUDYTORSKA
W trakcie szkolenia będzie można uzyskać nieodpłatne konsultacje w zakresie poprawy efektywności energetycznej, obejmujące wymianę źródła ciepła, termomodernizację, wentylację. Zainteresowani, którzy wypełnią ankietę, otrzymają szacunkowy audyt energetyczny budynku, w którym określone zostaną koszty termomodernizacji budynku lub wymiany źródła ciepła, oszczędności energii oraz analiza opłacalności planowanych działań termomodernizacyjnych.
 
PROGRAM SPOTKANIA
  9.45   Rejestracja uczestników szkolenia
10.00 Rozpoczęcie szkolenia, powitanie uczestników, przedstawienie organizatorów szkolenia
10.15 Wprowadzenie
10.50 Działania w zakresie poprawy efektywności oraz zmniejszenia kosztów eksploatacji produkcji energii
11.20 Przerwa na kawę
11.35 Ograniczenie strat energii w budynkach
12.35 Zarządzanie energią
13.15 Przerwa na lunch
13.40 Przykłady działań efektywnych energetycznie
14:00 Finansowanie inwestycji w zakresie efektywności energetycznej. Współpraca w ramach programu POLSEFF 
15.10 Podsumowanie i zakończenie szkolenia
15:15 Konsultacje w zakresie efektywności energetycznej
 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Ilość miejsc ograniczona. 
Zobowiązujące potwierdzenie udziału prosimy przesłać na załączonym formularzu do 12.06.2012.
Adres  e-mail: magdalena@cieplej.pl lub fax 71 326 13 43
 
Pobierz:
   
Szczegółowy program
Formularz zgłoszeniowy:   

 
 
ORGANIZATOR  
                       SPONSOR             
 
                                                                                    
 
 
 

 

   
lista pozostałych artykułów w dziale Fakty 2008-2011
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 56 |
 1. Dopłaty do Domów Energooszczędnych NFOŚiGW
 2. SZKOLENIE: Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych z dopłatą z NFOŚiGW
 3. TARBUD 2013"Budownictwo energooszczędne i optymalne” J.Żurawski
 4. V FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ - zapraszamy
 5. Projekt BUPS - Ankieta
 6. TOPTEN - EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE OKNA
 7. IX Dni Oszczędzania Energii listopad 2012
 8. SZKOLENIE ZIELONA GÓRA: Ocena energetyczna budynku oraz audyting energetyczny z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania
 9. SZKOLENIE: Termowizja w budownictwie, 9-10 grudnia 2011 w Zielonej Górze
 10. POIIB zaprasza swoich członków na prezentację ą programów do oceny energetycznej oraz audytów, 02.12.2011 Rzeszów
 11. Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektach sektora MSP, 14.06.2012 Wrocław
 12. Fundacja EKO-ROZWOJU zaprasza na panel dyskusyjny "Energia Zmian" 3.11.2011 godz. 16:00, Wrocław
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju