menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu

Tylko do końca kwietnia trwa nabór zgłoszeń do IV edycji Konkursu!

Tegoroczną edycję Dni Oszczędzania Energii rozpoczniemy od programu STOP SMOG

Fakty / Fakty : 2008-2011
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 56 |
 

SZKOLENIE: Termowizja w budownictwie, 9-10 grudnia 2011 w Zielonej Górze

25 listopada 2011
9-10 GRUDZIEŃ 2011
UNIWESYTET ZIELONOGÓRSKI  BUDYNEK A8, SALA 105
ZIELONA GÓRA
 UL. PROF. SZAFRANA 1
 
CEL SZKOLENIA

Głównym celem kursu jest  przekazanie podstawowej wiedzy działania kamery termowizyjnej, wykonywania zdjęć termowizyjnych z podstawową wiedzą interpretacji termogramów dla wykonania ekspertyz i opinii izolacyjności termicznej przegród budowlanych.
Kurs łączy praktyczne wykorzystanie techniki termografii związanej z teorią fizyki budowli. Wyjaśnia miejsca powstawania strat energii w budynkach oraz zasady wykonania prawidłowej izolacji.  
Kurs składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej.
Część teoretyczna obejmuje zagadnienia promieniowania podczerwonego i fizyki budowli . W tej części są  omawiane również  zasady działania kamery termowizyjnej, stan prawny dotyczący warunków wykonywania zdjęć oraz sposób  wykorzystania techniki podczerwieni.
Cześć praktyczna to wykonywanie zdjęć budynków oraz omawianie wykonanych zdjęć z wykorzystaniem specjalistycznego programu komputerowego, koniecznego do interpretowania zdjęć  i wykonywania opinii.

 
PROGRAM SZKOLENIA
 
DZIEŃ I   9.0  h (rozpoczęcie godzina 9.00) 

 I  CZĘŚĆ:    1,5 h 
 1. Fizyczne podstawy termografii obejmujące zasady dalekiej podczerwieni.
 2. Przepływ energii cieplnej : konwekcja, radiacja, kondukcja, ewaporacja.  
 3. Zasady przyjmowania i oddawania promieniowania podczerwonego materiałów budowlanych.
 4. Emisyjność materiałów budowlanych.
 5. Wpływ warunków zewnętrznych  na temperaturę badanych materiałów
 6. Zastosowanie termografii – ujęcie ogólne 
II CZĘŚĆ:    0,5 h 
 1. Wykorzystanie termowizji w diagnostyce izolacyjności termicznej przegród budowlanych,
 2. Ocena jakości izolacji termicznej przegrody, lokalizacja mostków termicznych, dyfuzyjnych oraz kondensacji pary wodnej w przegrodzie, lokalizacji infiltracji powietrza przez przegrody.
 3. Wykorzystanie termowizji w ocenie izolacji termicznej instalacji c.o. i c.w.u.;
 4. Wykorzystanie termowizji w ocenie stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku
 5. Poruszanie problemów wilgotności w budynku. Ocena zawilgocenia przegród przy pomocy kamery.   
Przerwa na kawę 
 
III CZĘŚĆ:    2,5 h        
 1. Zapoznanie się z zasadami dotyczącymi wykonywania zdjęć termowizyjnych 
 2. Omówienie obowiązujących norm z zakresu badań termowizyjnych 
 3. Nauka manualnej obsługi kamery termowizyjnej , obejmująca: budowę oprogramowania umiejętność zrobienia zdjęcia : właściwe odczytywanie temperatur, wyjaśnienie kluczowych efektów pomiarowych jak odległość oraz emisyjność podczas robienia zdjęć 
Zakończenie części teoretycznej
 
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:   2h  – zajęcia terenowe 
 • Wykonywanie  zdjęć w warunkach terenowych z podziałem na grupy
 • Każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wykonać indywidualnie badanie termowizyjne i wykonać następnego dnia opinię termowizyjną własnych termogramów.
 
DZIEŃ II 8.0  h (rozpoczęcie godzina 9.00) 
 1. Zapoznanie się z programem komputerowym do oceny termogramów
 2. Interpretacja przykładowych zdjęć termowizyjnych
 3. Interpretacja zdjęć zrobionych wewnątrz i na zewnątrz budynku:
 4. Omawianie praktyczne wykonywanych zdjęć
 5. Termograficzna ekspertyza badanego budynku-praca własna uczestników.

Przerwa na kawę 

 1. Wykonanie termograficznej ekspertyzy budynku c.d.n
 2. Kurs zakończy się samodzielnie wykonaną ekspertyzą  termowizyjnego badanego obiektu i obroną wykonanej oceny
 3. Dyskusja na wynikami
 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Dr Abdrahman Alsabry, UZ
e-mail: inzynier6@yahoo.com
tel. 664 783 201

Koszt: 1200 zł brutto

 

 

   
lista pozostałych artykułów w dziale Fakty 2008-2011
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 56 |
 1. Dopłaty do Domów Energooszczędnych NFOŚiGW
 2. SZKOLENIE: Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych z dopłatą z NFOŚiGW
 3. TARBUD 2013"Budownictwo energooszczędne i optymalne” J.Żurawski
 4. V FORUM ENERGII ODNAWIALNEJ - zapraszamy
 5. Projekt BUPS - Ankieta
 6. TOPTEN - EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE OKNA
 7. IX Dni Oszczędzania Energii listopad 2012
 8. SZKOLENIE ZIELONA GÓRA: Ocena energetyczna budynku oraz audyting energetyczny z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania
 9. SZKOLENIE: Termowizja w budownictwie, 9-10 grudnia 2011 w Zielonej Górze
 10. POIIB zaprasza swoich członków na prezentację ą programów do oceny energetycznej oraz audytów, 02.12.2011 Rzeszów
 11. Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz obiektach sektora MSP, 14.06.2012 Wrocław
 12. Fundacja EKO-ROZWOJU zaprasza na panel dyskusyjny "Energia Zmian" 3.11.2011 godz. 16:00, Wrocław
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju