menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Programy DAEŚ / Programy : ATERM audyty energetyczne
 

Aterm - Opis

 

 
16.12.2015
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, opracowane zostały nowe wersje programów do sporządzania audytów termomodernizacyjnych i remontowych –  i 
 
Programy dostępne są dla aktualnych Użytkowników Aterm i REMa za niewielką dopłatą, wynoszącą – w okresie aktualnej promocji:
 – 100 zł netto (123 zł brutto)   i 50 zł netto (61,50 zł brutto).
 
Programy działają na dotychczasowych kluczach licencyjnych USB – wystarczy je aktywować 
z użyciem Internetu. W tym celu należy:
 1. Wykonać przelew na stosowną kwotę brutto na konto 98 1140 2017 0000 4102 1274 5511 (Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław) tytułem „dopłata do Aterm/REMa 2015”
 2. umieścić dotychczasowy klucz licencyjny USB w porcie komputera
 3. Zzainstalować program w wersji 2015 (linki poniżej)
 4. Wysłać na adres soft@cieplej.pl potwierdzenie przelewu wraz z numerem klucza licencyjnego USB, który pojawi się przy pierwszym uruchomieniu programu w wersji 2015
 5. Poczekać na maila zwrotnego, a po jego otrzymaniu kliknąć w programie przycisk „Odśwież licencję”
Nowe wersje Aterm i REMa odczytują pliki z audytami utworzone w poprzednich wersjach programów, z tym że importowane pliki .certoa  i .certor muszą zostać przegenerowane w CERTO 2015 w nowej wersji 1.3. Program CERTO 2015 zaktualizuje się do tej wersji automatycznie po jego uruchomieniu.
 
 
  

 
Aterm - program do audytów energetycznych zgodnych z „Ustawą Termomodernizacyjną”

Dzięki  ścisłej  współpracy  CERTO i  programu Aterm, sporządzenie audytu energetycznego zgodnego z „ustawą termomodernizacyjną” jest szybkie i proste jak nigdy dotąd!

W tym celu wystarczy:

 • [CERTO] obliczyć bilans cieplny dla budynku w stanie aktualnym (czyli wprowadzić te same dane, co dla świadectwa charakterystyki energetycznej)
 • [CERTO] w module „CERTO Optymalizacja” przeprowadzić  optymalizację  w  zakresie:  systemu grzewczego, c.w.u., przegród nieprzezroczystych i stolarki oraz wentylacji mechanicznej
 • [CERTO] w pełni automatycznie wygenerować pliki CERTO dla wariantów
 • [Aterm] zaimportować pliki CERTO dla stanu aktualnego i wariantów
 • [Aterm] w kilka  minut  skorygować  zaimportowane  i  uzupełnić  brakujące  dane  (głównie opisy i parametry ekonomiczne)
 • [Aterm] wygenerować kompletny (z załącznikami) audyt energetyczny


Dzięki ścisłej współpracy z CERTO:

 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku po termomodernizacji otrzymujemy kosztem jednego kliknięcia
 • dysponując plikiem CERTO z danymi dla budynku w stanie aktualnym sporządzenie audytu sprowadza się w zasadzie do wykonania samej optymalizacji.


Aterm nie tyle zastępuje, co uzupełnia możliwości eVe UT, który wciąż pozostaje jedynym programem
pozwalającym  na  wykonanie audytu  energetycznego  UT  przy użyciu dowolnego, innego niż CERTO
programu do bilansów cieplnych.Pobierz wersję edukacyjną programu Aterm 2015 >>>


Pobierz wersję edukacyjną programu Aterm 2014 >>>


Pobierz wersję edukacyjną programu Aterm >>>

   
lista pozostałych artykułów w dziale Programy DAEŚ ATERM audyty energetyczne
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju