menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Programy DAEŚ / Programy : ATERM audyty energetyczne
 

Aterm - Przykład utworzenia audytu energetycznego przy pomocy CERTO i Aterm

 Przykładowe pliki do utworzenia audytu energetycznego przy pomocy programów CERTO i Aterm
 Plik CERTO z bilansem (zip)  Pobierz  >>        
 Zapis pliku CERTO z bilansem i optymalizacją (zip)  Pobierz >>
 Pliki 4 wariantów optymalizacji CERTO (zip)  Pobierz >>
 Plik Aterm (na bazie optymalizacji z CERTO) (zip)  Pobierz >>
  Stworzenie audytu energetycznego przy pomocy programów CERTO i Aterm wymaga:
KROK 1:    wprowadzenia danych bilansowych w CERTO
KROK 2: przejścia przez proces optymalizacyjny w CERTO
KROK 3:  zapisania pliku z bilansem i optymalizacją w CERTO
(przycisk „Zapisz z bilansem i optymalizacją”; rozszerzenie pliku z „a”)
KROK 4: wygenerowania wariantów optymalizacyjnych dla poszczególnych ulepszeń
(przycisk „Generuj warianty”; rozszerzenie pliku z „r”)
   
  Rys. 1    Zapisanie plików z rozszerzeniem „r” oraz „a”.
KROK 5: uruchomienia programu Aterm (przed uruchomieniem programu umieść klucz licencyjny w porcie USB)
KROK 6: w zakładce „Formalności” w programie Aterm: wgrania wcześniej zapisanego pliku z rozszerzeniem „a”
   
  Rys. 2 Wskazanie pliku z bilansem i optymalizacją.
  
KROK 7: uzupełnienia pozostałych zakładek w programie Aterm
KROK 8: w zakładce „WARIANTY”: wgrania wcześniej wygenerowanych w programie CERTO wariantów ulepszeń
   
  Rys. 3 Zakładka „WARIANTY” wymaga wskazania źródła (folderu) w którym stworzone zostały warianty optymalizacyjne.
KROK 9: wygenerowania wyników, a następnie audytu energetycznego
   
  Rys. 4 Ostatnie okno programu Aterm gotowego do wydruku audytu energetycznego.
   
lista pozostałych artykułów w dziale Programy DAEŚ ATERM audyty energetyczne
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju