menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Programy DAEŚ / Programy : REMA audyty remontowe
 

REMa - Przykłady utworzenia audytu remontowego przy pomocy CERTO i REMa

 Przykładowe pliki do utworzenia audytu remontowego przy pomocy programów CERTO i REMa
 Plik CERTO z bilansem (zip)  Pobierz  >>        
 Zapis pliku CERTO z bilansem i optymalizacją (zip)  Pobierz >>
 Plik wariantu optymalizacji CERTO (zip)  Pobierz >>
 Plik REMa (na bazie optymalizacji z CERTO) (zip)  Pobierz >>
Stworzenie audytu remontowego przy pomocy programów CERTO i REMa wymaga:
KROK 1: wprowadzenia danych bilansowych w CERTO
KROK 2: przejścia przez proces optymalizacyjny w CERTO   
KROK 3: zapisania pliku z bilansem i optymalizacją w CERTO
(przycisk „Zapisz z bilansem i optymalizacją” - rozszerzenie pliku z „a”)
KROK 4: wygenerowania pliku dla budynku po optymalizacji w CERTO
(przycisk „Generuj wariant” – rozszerzenie pliku z „r”)
 
  Rys. 1    Generacja wariantów z rozszerzeniem „r” oraz „a”.
 
KROK 5:   uruchomienia programu REMa (przed uruchomieniem programu umieść klucz licencyjny w porcie USB)  
KROK 6: w zakładce „Formalności” w programie REMa: wgrania wcześniej
sporządzonych plików z rozszerzeniem „r” oraz „a”
 
 
  Rys. 2 Wskazanie ścieżki dostępu dla plików wariantowych z rozszerzeniem „a” i „r”
 
KROK 7: uzupełnienia pozostałych zakładek w programie REMa
KROK 8: po uzupełnieniu ostatniej zakładki „PREMIA” :wygenerowania wyników, a następnie audytu remontowego
 
   
  Rys. 3 Ostatnie okno programu REMa gotowego do wydruku audytu remontowego.
   
lista pozostałych artykułów w dziale Programy DAEŚ REMA audyty remontowe
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju