menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
Szkolenia / szkolenia : Poprawa efektywności energ.
 

Cykl szkoleń 2014: Projektowanie budynków energooszczędnych i pasywnych


W odpowiedzi na duże zainteresowanie naszymi szkoleniami, przygotowaliśmy dla Państwa nowy cykl szkoleń:

Projektowanie budynków energooszczędnych i pasywnych

Szkolenia poświęcone  będą  najnowszym zmianom wymagań prawnych w zakresie projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych. Celem szkoleń jest zwrócenie uwagi na błędy projektowe budynków NF40 oraz NF15.
 
Cykl obejmuje 7 szkoleń       
 
Nr Data Tematyka Szkolenia
 1. 14 marzec 2014
Projektowanie energooszczędnej wentylacji z odzyskiem ciepła i z wymiennikiem gruntowym. Szacowanie energii pomocniczej, określanie sprawności rekuperacji
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – wymagania prawne. Budowa typowych układów wentylacji z rekuperacją.
 • Wentylacja mechaniczna z centralą wentylacyjną. 
 • Wymienniki ciepła. Wyznaczanie sprawności temperaturowej. Realizacja zmiennych strumieni wentylacji. Urządzenia pomocnicze i sterowanie. Zimowe rozmrażanie wymienników.
 • Szacowanie czasu pracy grzałek do wymienników ciepłą. 
 • Układy wentylacyjne z odzyskiem ciepła i z gruntowymi wymiennikami ciepła. 
 • Zdecentralizowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

  Prezentacje:
  1. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła (Pro-Vent)
  2. Gruntowe powietrzne wymienniki ciepła (Rehau)
  3. Nowoczesne systemy wentylacji (Viessmann)
 2. 28 marzec 2014
Projektowanie energooszczędnej stolarki budowlanej i przegród przezroczystych i osłon termicznych oraz przeciwsłonecznych. 
 • Energooszczędna stolarka budowlana- aktualne wymagania prawne.
 • Określanie podstawowych parametrów stolarki okiennej i drzwiowej: wymagania dla szkła, profili ramek dystansowych.
 • Energooszczędny montaż, mostki liniowe, szczelność stolarki, szczelność stolarki wbudowanej.
 • Zewnętrze wielkopowierzchniowe przegrody szklane – zagadnienia konstrukcyjne.
 • Okna połaciowe, projektowanie, analizy energetyczne. 
 • Osłony termiczne i przeciwsłoneczne w bilansie energetycznym okna, budynku. Sterowanie pracą osłon przeciwsłonecznych i termicznych.
   

        Prezentacje:
1.Nowoczesne przegrody przeźroczyste (DAEiŚ - J.Zurawski)
        2. Stolarka okienna PCV (Oknoplast)
        3.Aluminiowe systemy okienno-drzwiowe (Aluprof)
        4.Okna połaciowe (VELUX)
        5.Pasywny nie znaczy obojętny (SELT)


 3.

4
kwiecień
2014 

Odnawialne źródła energii, szacowanie możliwości pozyskania energii słonecznej, określanie sprawności ciepła pomp cieplnych oraz instalacji na biomasę. Wykonanie analizy opłacalności pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym.
 • Stosowanie OZE w Prawie budowlanym.
 • Rodzaje energii odnawialnej.
 • Energia słoneczna – możliwości, szacowanie energii słonecznej w bilansie energetycznym budynku.
 • Energia geotermalna płytka.
 • Pompy ciepła COP, SFP.
 • Szacowanie zasobów energetycznych gruntu, szacowanie energii pomocniczej pracy pompy ciepła. Optymalizacja rozwiązań.
 • Pompa ciepła na ogrzewanie i chłodzenie.
 • Technologie dostosowane do produkcji energii z biomasy: kotły na pelety, zrębki, szczapy, słomę…, budowa układów produkujących energię cieplną i w skojarzeniu, efektywność energii pomocnicza.
 • Wykonywanie analizy opłacalności ekonomicznej, technicznej i środowiskowej OZE do projektu budowlanego.

         Prezentacje:
 
1.Kolektory słoneczne (VIESSMANN)
         2.Fotovoltaika (VIESSMANN)
         3.Pompy ciepła (VIESSMANN)
         4.Biomasa(VIESSMANN)
         5.Pelet (VIESSMANN)
         6.Urządzenia absorpcyjne (ROBUR)
         7.Katalog Techniczny (ROBUR)

 4.

9
maj

2014

Wykorzystanie kogeneracji do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Szacowanie sprawności, produkcji energii , wyceny systemów CHP, analizy opłacalności.

 • Rodzaje urządzeń produkujących energię cieplna i elektryczną
 • Kogeneracja, schematy, budowa, sprawności, zastosowanie.
 • Kombinowane układy kogeneracyjne z kotłem gazowym na c.o. i c.w.u.
 • Wykorzystanie układów CHP w różnych Kogeneracja w przemyśle
 • Trigeneracja, schematy, budowa sprawności, zastosowanie
 • Energia pomocnicza niezbędna do działania CHP (urządzenia elektryczne pomocnicze)
 • Praca CHP na własne potrzeby, schematy.
 • Praca CHP, sprzedaż do sieci, schematy. 
 • Wyceny
 • Analiza opłacalności CHP
 5. 29-30
maj
2014 

Efektywność energetyczna kotłów parowych i urządzeń kotłowych w przemyśle.

I dzień

 • Instalacje przemysłowe – wprowadzenie.
 • Efektywność energetyczna starych układów parowych - ocena stanu technicznego.
 • Budowa kotłów i kotłowni parowych, najczęściej spotykane schematy technologiczne w przemyśle. 
 • Efektywność kotłów parowych i systemów sterowania.
 • Kotły parowe Viessmann + automatyka kotłowa.
 • System pary Gestra cz I  technologia kotłowni parowych.
 • System pary Gestra cz II  technologia kotłowni parowych 
 • Zbiorniki/odgazowanie Gestra.

II dzień

 • Kotły  przemysłowe  wodne Viessmann, ekonomizery. 
 • Przygotowanie wody dla inst. parowych.
 • Chemiczne uzdatnianie do wody
 • Energia pomocnicza. Efektywne energetycznie pompy w kotłowniach parowych
 • Pompy obiegowe do C.O.
 6. 13
czerwiec
2014

Energooszczędne urządzenia pomocnicze w budynkach energooszczędnych: pomy silniki elektryczne, systemy uzdatniania wody.

 

 • Podstawowe pojęcia i definicje i oznaczenia:

             - Moc i sprawność silnika indukcyjnego
             - Moc i sprawność przemiennika częstotliwości
             - Moc i sprawność sprzęgła hydraulicznego

 • Przyczyny strat ciepła w układach pompowych
     - Przyczyny strat energii
     - Źródła strat w instalacji pompowej
     - Źródła strat poza zespołami pompowymi.
     - Straty związane ze zmianą prędkości obrotowej
     - Straty związane ze zmianą obciążenia
     - Straty współpracy z napędem
     - Sprawność przemiennika częstotliwości oraz zespołu pompowego i przemiennika częstotliwości
     - Możliwości wyeliminowania strat niepotrzebnych
 • Efektywna energetycznie regulacja pracą pomp.
      - Regulacja dławienia
      - Regulacja zmienoobrotowa
 • Racjonalny dobór pomp instalacyjnych.
     - Ogólne zasady doboru pomp
     - Kryteria doboru pomp do instalacji nowych i modernizowanych. 
 • Instalacja pompowe efektywne energetycznie.
     - Układy pompowe w źródłach ciepła
     - Układy pompowe sieciowo-kotłowe
 • Energooszczędna eksploatacja pomp i instalacji
     - Sterowanie pompami wg kryterium minimum mocy
 • Ocena opłacalności 
     - Podstawowe cechy pomp, silników i falowników
     - Rachunek opłacalności
 7.

27 czerwiec 2014

Wykonywanie audytu efektywności energetycznej źródła ciepła i OZE – wymagane do projektu budowlanego, sporządzanie charakterystyki energetycznej budynku.
 

Miejsce szkoleń:

Wrocław, ul. Pełczyńska 11
Siedziba Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska s.c.
 
Godziny szkolenia:
od 9:00 do 16:00

Koszt udziału: 
 
200 zł + VAT za jedno szkolenie 
1200 zł + VAT za cały cykl szkoleń
 
Szkolenie w dniach 29-30 maja 2014r. koszt 400 zł + VAT 

Zapewniamy:
materiały szkoleniowe 
przerwy kawowe (herbata, kawa, ciastka)


Zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszenioniowego na adres: kasia@cieplej.pl lub faks 71-326-13-43

Pobierz:
Formularz zgłoszeniowy:
Formularz zgłoszeniowy:
 

Prowadzący: 

mgr inż. Jerzy Żurawski
 • Audytor energetyczny ZAE oraz Banku Światowego; Certificate Energy Manager oraz European Energy Manager
 • Konstruktor z uprawnieniami projektowo-wykonawczymi
 • Weryfikator projektów domów niskoenergetycznych - NF 40 oraz pasywnych - NF 15 w NFOŚiGW
 • Prowadzący szkolenia ze sporządzania audytów i certyfikatów energetycznych dla: Instytutu Gospodarki Nieruchomościami oraz z zakresu efektywnego wykorzystania energii w przemyśle w cyklu Energy Manager
 • Wykładowca w: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Techniczny, Uniwersytecie Zielonogórskim oraz WAPOL-u Zachodnim Centrum Przedsiębiorczości przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczną
   
mgr inż. Krzysztof Szymański
 • Audytor energetyczny ZAE oraz Banku Światowego,
 • Absolwent studiów podyplomowych z Budownictwo Energooszczędne, Audyting oraz Ocena Energetyczna Budynków. 
 • Prowadzący szkolenia w zakresie audytu i certyfikacji energetycznej dla: Instytutu Gospodarki Nieruchomościami oraz z zakresu efektywnego wykorzystania energii w przemyśle w cyklu Energy Manager.
 • Wykładowca w: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Techniczny, Uniwersytecie Zielonogórskim oraz WAPOL-u Zachodnim Centrum Przedsiębiorczości przy współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczną.

Oraz zaproszeni ekspeci w zkesie szczegółowych zagadnień dotyczących budownictwa pasywnego i energooszczędnego.

   
lista pozostałych artykułów w dziale Szkolenia Poprawa efektywności energ.
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju