menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
Szkolenia / szkolenia : Termografia
 

Termografia w Budownictwie

TERMOWIZJA W DIAGNOSTYCE BUDOWLANEJ

Wrocław 2015

Miejsce szkolenia: Siedziba Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska
Wrocław ul. Pełczyńska 11.
1. CEL SZKOLENIA:
Głównym celem kursu jest  przekazanie podstawowej wiedzy działania kamery termowizyjnej, wykonywania zdjęć termowizyjnych z podstawową wiedzą interpretacji termogramów dla wykonania ekspertyz i opinii izolacyjności termicznej przegród budowlanych.
Kurs łączy praktyczne wykorzystanie techniki termografii związanej z teorią fizyki budowli. Wyjaśnia miejsca powstawania strat energii w budynkach oraz zasady wykonania prawidłowej izolacji.  
Kurs składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej.
Część teoretyczna obejmuje zagadnienia promieniowania podczerwonego i fizyki budowli. W tej części są  omawiane również  zasady działania kamery termowizyjnej, stan prawny dotyczący warunków wykonywania zdjęć oraz sposób  wykorzystania techniki podczerwieni.
Cześć praktyczna to wykonywanie zdjęć budynków oraz omawianie wykonanych zdjęć z wykorzystaniem specjalistycznego programu komputerowego, koniecznego do interpretowania zdjęć  i wykonywania opinii.
2. MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Podczas szkolenia zapewniamy:
   kamery termowizyjne  VarioCAM® hr research firmy Infra Tec
   program komputerowy:  IRBIS 3 Professional do celów nauki opracowywania opinii,
   materiały naukowe  z wersją 30 dniową oprogramowania komputerowego,
   przerwy kawowowe ( kawa, herbata, soki,ciastka),
   ciepłe przerwy obiadowe.

3. WYKŁADOWCY
Dla zapewnienia wysokiego poziomu szkolenia została powołana Rada Programowa.
Wykładowcy to wybitni specjaliści mający wieloletnie doświadczenie ze stosowania techniki termowizyjnej.
4. PROGRAM SZKOLENIA - Łączna ilość godzin: 14
DZIEŃ I (rozpoczęcie godzina 9:00) - część teoretyczna
I  CZĘŚĆ:    2h
        1. Fizyczne podstawy termografii obejmujące zasady dalekiej podczerwieni.
        2. Przepływ energii cieplnej : konwekcja, radiacja, kondukcja, ewaporacja.  
3. Zasady przyjmowania i oddawania promieniowania podczerwonego materiałów budowlanych.
4. Emisyjność materiałów budowlanych.
5. Wpływ warunków zewnętrznych  na temperaturę badanych materiałów
6. Zastosowanie termografii – ujęcie ogólne
 
11.00 - Przerwa na kawę i herbatę – 15min.
II CZĘŚĆ:    2h
  1. Wykorzystanie termowizji w diagnostyce izolacyjności termicznej przegród budowlanych,
  2. Ocena jakości izolacji termicznej przegrody, lokalizacja mostków termicznych, dyfuzyjnych oraz kondensacji pary wodnej w przegrodzie, lokalizacji infiltracji powietrza przez przegrody.
  3. Wykorzystanie termowizji w ocenie izolacji termicznej instalacji c.o. i c.w.u.;
  4. Wykorzystanie termowizji w ocenie stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynku
  5. Poruszanie problemów wilgotności w budynku. Ocena zawilgocenia przegród przy pomocy kamery.   
     13.15 Przerwa na poczęstunek – 0.5 h
III CZĘŚĆ:    2,5h
        1. Zapoznanie się z zasadami dotyczącymi wykonywania zdjęć termowizyjnych
        2. Omówienie obowiązujących norm z zakresu badań termowizyjnych
3. Nauka manualnej obsługi kamery termowizyjnej , obejmująca: budowę oprogramowania
     umiejętność zrobienia zdjęcia : właściwe odczytywanie temperatur, wyjaśnienie kluczowych efektów pomiarowych jak
     odległość oraz emisyjność podczas robienia zdjęć
4. Ocena jakości i przeznaczenia kamer oraz programów
 
16.30 Zakończenie części teoretycznej
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:   3h  – zajęcia terenowe
Wykonywanie  zdjęć w warunkach terenowych
DZIEŃ II 7 h (rozpoczęcie godzina 9.00)
1. Zapoznanie się z programem komputerowym IRBIS3 Professional 

    Przerwa na kawę i herbatę - 15min

2. Interpretacja przykładowych zdjęć termowizyjnych
3. Interpretacja zdjęć zrobionych wewnątrz i na zewnątrz budynku:
   Omawianie praktyczne wykonywanych zdjęć
- Oszacowanie odległości pomiędzy kamerą a fotografowanym obiektem
- Umiejętność nabycia lokalizacji pleśni zanim stanie się i identyfikacja źródła problemu
- Wpływ odległości na jakość zdjęcia
- Wpływ emisyjności na zdjęcie
- Wymagania temperaturowe podczas zdjęć termowizyjnej
- Wrażliwość kamery na czynniki środowiska zewnętrznego
 
     Przerwa na lunch - 30 min
 
5. Termograficzna wykonanie ekspertyzy budynku
6. Kurs zakończy się samodzielnie wykonana ekspertyza zdjęcia termowizyjnego danego obiektu
7. Dyskusja
Kurs zakończy się wręczeniem certyfikatu


Koszt udziału: 900 zł brutto.

Pobierz:
Formularz zgłoszeniowy:
Formularz zgłoszeniowy:Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres: magdalena@cieplej.pl

lub faxem pod nr
(071) 326 13 43


   
lista pozostałych artykułów w dziale Szkolenia Termografia
  1. Badania Termograficzne - Szkolenia
  2. Termografia w Budownictwie
  3. Termografia w Energetyce
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju