menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
Szkolenia / szkolenia : Termografia
 

Termografia w Energetyce

TERMOWIZJA W DIAGNOSTYCE
ENERGETYCZNEJ
 
Wrocław, 2013

Miejsce szkolenia: Siedziba Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska (wejście dolne)
Wrocław ul. Pełczyńska 11.

1. CEL SZKOLENIA
Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy działania kamery termowizyjnej, wykonywania zdjęć termowizyjnych z podstawową wiedzą interpretacji termogramów dla wykonania opinii termicznej urządzeń energetycznych.
Zdobycie wiedzy :
 • w pomiarach rezystencji złącz energetycznych metodą bezdotykową.
 • we wczesnej diagnostyce urządzeń energetycznych, które wydzielają ciepło
 • w przewidywaniu awarii urządzeń.  
2. MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Podczas szkolenia zapewniamy:
kamery termowizyjne VarioCAM® hr research firmy Infra Tec,
program komputerowy IRBIS 3 Professional, zainstalowany na udostępnionych laptopach,
materiały szkoleniowe z wersją 30 dniową oprogramowania komputerowego,
przerwy kawowe (kawa, herbata,soki, ciastka),
ciepłe przerwy obiadowe

 
3. WYKŁADOWCY

Mgr Inż. Wiesław Tomaszewski - Kierownik Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki na Uniwersytecie Przyrodniczym , Wrocław
Mgr Inż .Marcin Sztenke - Specjalista do spraw termowizji
 
4. PROGRAM SZKOLENIA - Łączna ilość godzin 17 h
DZIEŃ I (rozpoczęcie godzina 9.00) - część teoretyczna
I  CZĘŚĆ:    2h
             
               1. Podstawoew prawa fizyczne dotyczące promieniowania podczerwonego
               2. Ciało doskonale czarne, zjawisko emisji 
        3. Bezdotykowa ocena rozkładu temperatury na powierzchni ciała
        4. Emisyjność różnych materiałów
        5. Wpływ temperatury otoczenia na dokładność pomiarów
        6. Budowa przetworników w kamerach termowizyjnych

       11.00 - Przerwa na kawę i herbatę – 15min.

II CZĘŚĆ:    2h

  1. Schemat blokowy kamery termowizyjnej
  2. Różnice między pirometrem a kamerą termowizyjną
  3 .Moc promieniowania obiektu
  4 .Wpływ zapylenia atmosfery na wyniki pomiarów
  5 .Wpływ odległości od obiektu na wyniki pomiarów
  6. Zastosowania termowizji w energetyce jako pomiary bezdotykowe

  13.15 – przerwa na poczęstunek - 30min.
III CZĘŚĆ:    2h
      
             1. Sposoby wykonywania zdjęć termowizyjnych
             2. Prawidłowa interpretacja termogramów
             3. Omówienie aktualnych norm z zakresu badań termowizyjnych
             4. Typy kamer termowizyjnych, omówienie podstawowych cech użytkowych
             5. Nauka manualnej obsługi kamery termowizyjnej , obejmująca: budowę oprogramowania
                   umiejętność zrobienia zdjęcia : właściwe odczytywanie temperatur, wyjaśnienie kluczowych
                   efektów pomiarowych jak odległość oraz emisyjność podczas robienia zdjęć
             6. Ocena jakości i przeznaczenia kamer oraz programów
 
     16.00 Zakończenie części teoretycznej

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:   3-4h  – zajęcia terenowe

Nauka manualnej obsługi kamery termowizyjnej obejmująca:        
          - umiejętność zrobienia zdjęcia : właściwe odczytywanie temperatur,
          - umiejętność wykonania zdjęć w warunkach terenowych.

  Obiekty fotografowane podczas zajęć terenowych:
  - Rozdzielnia napięcia prądu stałego, MPK Wrocław
  - Kolejowa stacja energetyczna Popowice
  - Stacja prostownikowa  "Biskupin" ul. Wróblewskiego
  

DZIEŃ II 7 h (rozpoczęcie godzina 9.00)

              1. Zapoznanie się z programem komputerowym IRBIS 3 Professional.
              2. Wykonanie zdjęć termograficznych linii SN, złączy na transformatorach, złączy kablowych nn, itp.
              3. Interpretacja wykonanych zdjęć
              4. Oszacowanie błędów pomiarowych
              5. Samodzielna analiza zebranego materiału metrologicznego, wyciągniecie wniosków i zaleceń    
 
              Zakończenie około godziny 14.30
Kurs zakończy się wręczeniem certyfikatu


Koszt udziału: 900 zł brutto.

Pobierz:
Formularz zgłoszeniowy:
Formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres: magdalena@cieplej.pl
lub faxem pod nr
(071) 326 13 43
 
 
 
 
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale Szkolenia Termografia
 1. Badania Termograficzne - Szkolenia
 2. Termografia w Budownictwie
 3. Termografia w Energetyce
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju