menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Oferta DAEŚ / :
 

OPIS: CERTO - Program do certyfikacji energetycznej budynków - Świadectwo charakterystyki

                              1. Przeznaczenie
2. Optymalizacja
3. Możliwości
4. Dodatkowe atuty
5. Dołączane materiały
6. Aktualizacja
7. Dostępne bazy
8. Wymagania sprzętowe
9. Tryb demonstracyjny
10. Rekomendacja
 
       


 
   


JUŻ 6 LAT WSPÓŁPRACY

 Pod koniec 2008 roku wprowadzone zostało rozporządzenie zobowiązujące uczestników procesu inwestycyjnego do obliczania  charakterystyki energetycznej budynku. Rozporządzenie to było pełne błędów i niedopowiedzeń. Opracowaliśmy dla Państwa  program CERTO, który umożliwia obliczenie charakterystyki energetycznej oraz świadectwa. Z powodu w/w błędów i  niedopowiedzeń zobowiązaliśmy się do bezpłatnego aktualizowania CERTO do czasu ogłoszenia nowego rozporządzenia.  Obietnicy dotrzymaliśmy z nawiązką. Przez ostatnie blisko 6 lat udostępniliśmy Państwu przeszło 60 bezpłatnych aktualizacji  programu, wnoszących dużo więcej niż poprawki niedociągnięć rozporządzenia. Dziś pracujemy na 7. generacji programu. W  „historii wersji” można prześledzić jak intensywnie program CERTO był rozwijany i ulepszany.

 NOWE

 W lipcu br. znowelizowano rozporządzenie w sprawie metodologii określania charakterystyki energetycznej budynku. Rozporzą- dzenie to będzie obowiązywać od 2.10.2014 roku. Wprowadzone w metodologii zmiany były na tyle duże i istotne, że  niezbędne było opracowanie zupełnie nowego programu - .

Staraliśmy się, w miarę możliwości, zachować  interfejs użytkownika, aby wprowadzanie danych było jak najbardziej zbliżone do znanego już Państwu z programu CERTO oraz tak, aby opracowane wcześniej pliki można było wczytać i po uzupełnieniu przeliczyć wg nowej metodologii. 

 DOSTĘPNOŚĆ NOWEGO 

od 03.10.2014 program trafił do sprzedaży. Dla wszystkich posiadaczy  CERTO przygotowaliśmy specjalne, korzystne warunki zakupu. 

 Nowe  będzie dostępne w 4 wersjach:

 1.  H - wersja dla budynków ogrzewanych 

 2.  H, USB  - wersja dla budynków ogrzewanych na kluczu sprzętowym (USB)

 3.  H+C - wersja dla budynków ogrzewanych i chłodzonych 

 4.  H+C, USB  - wersja dla budynków ogrzewanych i chłodzonych na kluczu sprzętowym (USB)

 Szczegóły dotyczące zasad nabycia nowego programu  w cenniku programów >>
 


 PLANOWANA POMOC 

 Ze względu na wprowadzone istotne zmiany w metodologii sporządzania charakterystyki energetycznej budynku w wielu  wypadkach trzeba będzie nauczyć się nowego podejścia, wprowadzania oraz uzupełnienia niezbędnych danych.

 Aby pomóc Państwu poznać i opanować nowe zasady sporządzania charakterystyki energetycznej budynku oraz pracę z  nowym programem , przygotowujemy cykl szkoleń, artykułów oraz prezentacji, które odbędą się w miastach  wojewódzkich Polski.

Pierwsze szkolenie dotyczace znowelizowanego Rozporządzenia w sprawie Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków odbędzie się 22.10.2014, we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia podczas 10. Dni Oszczędzania Energii. W trakcie szkolenia odbędzie się pierwsza prezentacja możliwości Dla posiadaczy programu CERTO uczestnictwo będzie bezpłatne, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu.
 

 
       

1. PRZEZNACZENIE CERTO

Program CERTO przeznaczony jest do sporządzania charakterystyki energetycznej oraz świadectw charakterystyki energetycznej dla:

 • budynków mieszkalnych (np.: domki jednorodzinne, bloki mieszkalne)
 • budynków niemieszkalnych (np.: budynki użyteczności publiczej, szkoły, szpitale, biura itp.)
 • lokali mieszkalnych
 • części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
 • budynków produkcyjnych, hal, mroźni, budynków handlowych ogrzewanych i chłodzonych 

Świadectwa mogą być wykonywane zarówno dla obiektów ogrzewanych i chłodzonych.

CERTO pozwala także na wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku.

Program CERTO jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej oraz z zasadami określonymi w aktualnie obowiązujących normach.

powrót

2. OPTYMALIZACJA W CERTO


Za pomocą CERTO -  OPTYMALIZACJA można optymalizować system grzewczy, system c.w.u., przegrody, stolarkę oraz wentylację mechaniczną. Na podstawie wyników optymalizacji, CERTO formułuje treść proponowanych zmian do świadectwa charakterystyki energetycznej.

Wyniki optymalizacji można także zaimportować w programie REMA w celu dołączenia do audytu remontowego wymaganego przez BGK załącznika optymalizacyjnego, lub zaimportować w programie ATERM do audytów energetycznych. W najbliższej przyszłości moduł optymalizacyjny do CERTO obejmie także optymalizację systemu chłodzenia oraz oświetlenia wbudowanego.

powrót


3. MOŻLIWOŚCI CERTO

 • Intuicyjne i wygodne modelowanie budynku z lokali i pomieszczeń
 • Uzyskanie świadectwa dla całego budynku oraz osobnych świadectw dla poszczególnych lokali
 • Obliczenie charakterystyk energetycznych budynków wyposażonych w instalacje chłodzenia
 • Uzyskanie dowolnego podziału lokalu (automatycznie lub ręcznie) na strefy obliczeniowe
 • Obliczanie współczynnika U, zgodnie z normą PN-EN 6946, uwzględnianie poprawek na: nieszczelności w izolacji termicznej, łączniki mechaniczne oraz na stropodach odwrócony
 • Obliczenie wpływu liniowych mostków cieplnych, oblicza U dla przegród niejednorodnych zgodnie z PN-EN 6946:2008
 • Dowolne obliczanie zysków ciepła od użytkowników (w zależności od ich aktywności), oświetlenia, urządzeń elektrycznych, urządzeń mechanicznych, procesów produkcji oraz od cieczy na poziomie budynku, lokalu a nawet pomieszczenia
 • Automatyczne obliczanie dla zinwentaryzowanego oświetlenia ilości energii na oświetlenie oraz zysków ciepła od  oświetlenia
 • Określenie wpływu zacienienia na poziomie budynku oraz na poziomie poszczególnych przegród przezroczystych poziomych, pionowych oraz ruchomych
 • Budowanie własnych baz: przegród, materiałów oraz liniowych mostków cieplnych
 • Korzystanie z bogatego zbioru podpowiedzi z obowiązujących norm, rozporządzeń i baz danych
 • Generowanie wyników obliczeń do arkusza kalkulacyjnego Czytaj więcej >>
 • Eksport miesięcznych wyników obliczeń do arkusza kalkulacyjnego Czytaj więcej >>

powrót

4. DODATKOWE ATUTY CERTO:

 • Darmowa pomoc merytoryczna ekspertów, w ramach której posiadacz programu może skonsultować wykonaną charakterystykę lub świadectwo
 • Możliwość generowania wydruków do szyfrowanych plików PDF oraz do „otwartych” plików DOC, RTF, XLS i HTML (Acrobat Reader, Word, Excel, OpenOffice)
 • Brak ograniczeń czasowych użytkowania oraz limitów wydruków
   

5. DOŁĄCZANE MATERIAŁY DO CERTO

6. AKTUALIZACJA CERTO

CERTO jest programem aktualizującym się w trakcie każdego uruchomienia (do aktualizacji potrzebne jest połączenie z Internetem). Proces aktualizacji programu jest darmowy i w pełni automatyczny.

powrót

7. DOSTĘPNE BAZY W CERTO

 • gotowych domów jednorodzinnych
 • danych oraz informacji niezbędnych do wykonywania charakterystyki energetycznej, przygotowane w postaci podpowiedzi, streszczeń odpowiednich rozporządzeń, norm oraz wiedzy inżynierskiej
 • materiałów budowlanych
 • źródeł ciepła - kotłów, pomp ciepła, rekuperatorów
 • współczynników przenikania ciepła U dla stolarki budowlanej
 • mostków termicznych, odpowiadających normie PN-EN ISO 14683, którą można dowolnie rozbudowywać dodając własne wartości np. z katalogu mostków cieplnych ITB
 • pomieszczeń typowych odpowiadających funkcji budynku, z określonymi wymaganiami ich wentylacji, co znacznie skraca wprowadzanie danych bez konieczności poszukiwania w normach wymagań higienicznych.
powrót

8. WYMAGANIA SPRZĘTOWE
 • Komputer PC z dostępem do Internetu (tylko w celu pobrania danych klimatycznych oraz aktualizacji programu)
 • CERTO działa na platformie (C) Microsoft .NET 3.5 SP1. Systemem operacyjny: Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows Server 2008
 • Przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer (5.01 i nowsze) lub Mozilla Firefox
 • Windows Installer 3.1, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 oraz Crystal Reports Basic for Visual Studio 2008 są w razie potrzeby instalowane w ramach procesu instalacji CERTO.
 • Do oglądania wydruków Adobe Reader 8.1.0 lub nowszy (dotyczy pełnej wersji CERTO).
 • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768.

powrót

9. TRYB DEMONSTACYJNY


Jedynym ograniczeniem w trybie demonstracyjnym jest brak możliwości uzyskania wydruków oraz podglądu szczegółowych wyników obliczeń (pokazywane są podstawowe wskaźniki EP)
UWAGA!
Do pozyskania pełnej wersji programu CERTO niezbędne jest wcześniejsze pobranie i zainstalowanie wersji edukacyjnej programu CERTO >>>

10. REKOMENDACJA

Program CERTO uzyskał rekomendację Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. (NAPE)

powrót


W razie problemów technicznych prosimy o kontakt na adres: soft-it@cieplej.pl
Zapytania merytoryczne dotyczące certyfikacji energetycznej można wysyłać na adres: soft-help@cieplej.pl

 

   
lista pozostałych artykułów w dziale Oferta DAEŚ
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju