menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Oferta DAEŚ / oferta : dla inwestorów
 

Oferta dla Inwestorów

02 grudnia 2008
 

 

Projektowanie i usługi procesu inwestycyjnego
Współczesna energetyka słoneczna to obecnie zarówno rozwiązania instalacyjne, jak i koncepcja architektoniczna budynku, jego ustrój, zastosowane materiały budowlane, lokalizacja i usytuowanie budynku oraz jego otoczenie. Zainteresowanie tego typu budownictwem ciągle rośnie. Specjalizujemy się w projektowaniu budynków: niskoenergetycznych, pasywnych, ekologicznych, zrównoważonych ekonomicznie i środowiskowo.
Wykonujemy projekty termomodernizacji budynków istniejących oraz zabytkowych.
Zajmujemy się prowadzeniem inwestycji poszczególnych obiektów jako inżynier projektu wraz z pozyskiwaniem środków na inwestycje ekologiczne, np. związane z ochroną powietrza. Nadzorujemy i prowadzimy procesy inwestycyjne jako inżynier kontraktu, również w procedurze FIDIC.
 

Strategie energetyczne


Oszczędność energetyczna w eksploatacji budynków jest najskuteczniejszym sposobem ochrony powietrza otaczającego oraz klimatu. Budownictwo mieszkaniowe „odpowiada” za około 40% emisji gazów cieplarnianych.
Energia promieniowania słonecznego wykorzystywana w aktywnych systemach grzewczych, w systemach pasywnych i innych elementach obudowy budynku oraz w urządzeniach fotowoltanicznych jest najbardziej atrakcyjną z punktu widzenia ekologicznego energia odnawialna.
Biomasa jest głównym źródłem pozyskiwania energii odnawialnej w Polsce. Wykonujemy bilanse biomasy dla gmin, chcących prawidłowo rozwijać rynek dostaw roślin energetycznych bez szkody dla bioróżnorodności terenów wiejskich. Uważamy, że wykonywanie takich bilansów (z wykorzystaniem ziarna, słomy, drewna, roślin energetycznych) przynosi korzyści w postaci obniżenia kosztów otrzymywanych paliw przy dużej dostępności surowców.
W ramach strategii wykonujemy: 
  • globalne programy oszczędzania energii w gminie, w spółdzielni,
  • założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwo gazowe
  • analizy opłacalności wykorzystania rozwiązań umożliwiających zastosowanie odnawialnych źródeł energii,
  • analizy potencjału oraz  technicznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • wnioski o dofinansowanie i dotacje.
 
Ocena energetyczna budynku, certyfikacja
Nasze doświadczenie w zakresie certyfikacji i audytingu energetycznego pozwala na szybką ocenę energetyczną budynków. Działanie to pozwala na optymalizację zużycia energii w trakcie użytkowania budynku, stanowi to ważną część oceny zrównoważonej. Wykonujemy:
  • audyty energooszczędne dla potrzeb Ustawy Termomodernizacyjnej oraz innych środków dotacyjnych,
  • szybkie oceny energetyczne budynków,
  • audyty energetyczne dla przemysłu,
  • certyfikację energetyczną budynku.
 

 

   
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju