menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Oferta DAEŚ / oferta : dla projektantów
 

Oferta dla Projektantów

02 grudnia 2008

 

Znajomość zasad projektowania i wznoszenia energooszczędnych budynków pozwala nam wspierać proces inwestycyjny przez konsultacje. Współpracujemy z biurami projektowymi w celu określenia klasy energetycznej budynku, zarówno na poziomie koncepcji, projektu budowlanego oraz po zakończeniu procesu inwestycyjnego.

Udzielamy konsultacji z zakresu fizyki budowli nietypowych konstrukcji.

Z myślą o projektantach przygotowaliśmy programy komputerowe wspomagające projektowa- nie efektywności energetycznej

Wybór izolacyjności termicznej przegród, określenie optymalnego zapotrzebowania na moc cieplna i energie elektryczna powinien opierać się o zasady optymalizacji uwzględniając zdyskontowane wartości kosztów inwestycji oraz zdyskontowane wzrosty cen energii w oparciu o wskaźniki ekonomicznej opłacalności: SPBT, NPV, IRR. Dla realizacji analiz energetycznych opracowaliśmy programy komputerowe do wykonywania bilansu energetycznego budynków, audytów energetycznych oraz oszczędnego energetyczne projektowania stolarki okiennej i drzwiowej.
 

Autorskie programy komputerowe służące do analiz finansowo – audytorskich:

  • Agnes – uniwersalne narzędzie przeznaczone dla architektów, instalatorów, audytorów oraz menadżerów energetycznych. Pozwala w szybki sposób wykonać analizę i ocenę energetyczną budynku oraz optymalizacje izolacyjności przegród budowlanych w budynkach projektowanych oraz przeznaczonych do termomodernizacji. Program zawiera rozbudowaną bazę materiałową pozwalającą na wykonywanie dowolnych obliczeń współczynnika przewodzenia U. Pozwala na wydruk zgodny z aktualnie obowiązującymi normami. Spełnia wymagania stawiane projektom budowlanym, pozwala liczyć mostki cieplne.
     
  • GAPi – określenie współczynnika przenikania ciepła dla stolarki. Dostosowany dla potrzeb audytorów, pozwala wykonać obliczenia wartości U zgodnie z normą PN – EN ISO 10077-1 Własności cieplne okien drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła.
     
  • eVe – audyt energetyczny i ekologiczny inwestycji (modernizacja c.o., c.w.u., kotłowni i ciepłowni, analizy dla pomp ciepła, ocieplenie ścian, wymiana okien)
     
  • eVe UT – audyt energetyczny zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną – wersja elektroniczna audyu, którego wydruk stanowi niezbędny dokument do przedłożenia w banku w celu uzyskania przez inwestora premii termomodernizacyjnej.
           

Szkolenia

Prowadzimy również działalność edukacyjną - organizujemy szkolenia dla projektantów, architektów i audytorów energetycznych prezentując problemy energooszczędnego budownictwa i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.
 
Od 2001 roku organizujemy coroczne kilkudniowe Dni Oszczędzania Energii (DOE) z udziałem Urzędu Marszałkowskiego oraz ekologicznymi organizacjami pozarządowymi. Dotychczas uczestniczyło w DOE około 900 samorządowców, inwestorów, projektantów oraz zarządców nieruchomości.
 


 

   
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju