menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Programy DAEŚ / Programy : ATERM audyty energetyczne
 

Aterm - FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące programu Aterm:

1.   Jak dodawać własne załączniki?

2.   Co to są prace towarzyszące?

3.   W jaki sposób Aterm współpracuje z CERTO?


Ad 1. Jak dodawać własne załączniki?


Załączniki własne to dokumenty stanowiące integralną część audytu. W programie Aterm załączniki do audytu wpisujemy w zakładce „Formalności” w okienku zaznaczonym czerwoną linią, podając następujące dane:
- nazwę załącznika
- liczbę stron (bez automatycznie generowanej strony tytułowej załącznika)

Program Aterm zlicza liczbę stron załączników dodanych do audytu energetycznego i zwiększa ogólną liczbę stron dokumentu.

 
Sposób określania oraz wskazanie wielkości (liczby stron) załącznika własnego.


 
Gotowy załącznik można w dowolny sposób modyfikować oraz zmieniać jego kolejność drukowania
za audytem energetycznym.

Powrót

Ad 2. Co to są prace towarzyszące?

Prace towarzyszące nie wchodzą w zakres prac termomodernizacyjnych w budynku modernizowanym, a związane są z całkowitymi kosztami audytu energetycznego. Prace towarzyszące mogą obejmować przykładowe czynności:
•    wykonanie audytu energetycznego
•    sporządzenie dokumentacji projektowej
•    sporządzenie kosztorysów / przedmiarów robót
•    zajęcie chodnika na czas trwania inwestycji
•    nadzór inwestycji, itp.W programie Aterm prace towarzyszące uzupełniamy w zakładce „Warianty” w okienku zaznaczonym czerwoną ramką, podając następujące dane:
•    nazwę
•    koszt pracy towarzyszącej (brutto) - procentowo lub w kwocie w zł

 

 UWAGA: koszty prac towarzyszących określane procentowo odnoszą się do nakładów kwalifikowanych, tj. tylko i wyłącznie z ulepszeń podstawowej części budynku (dotyczy audytów budynków o mieszanej funkcji).

 Powrót
 
Ad 3. W jaki sposób Aterm współpracuje z CERTO?

Dzięki ścisłej współpracy z CERTO audyt energetyczny w Aterm wykonuje się prosto i szybko. Wystarczy skorzystać z modułu CERTO OPTYMALIZACJA,  który przygotuje nam szereg plików: dla stanu przed remontem (.certoa) oraz dla każdego wariantu termomodernizacyjnego (.certor). Dzięki temu zabiegowi: 

  • dane o budynku przed modernizacją, ulepszenia termomodernizacyjne oraz szereg załączników zostaną zaimportowane z pliku .certoa
  • dane o wariantach termomodernizacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami zostaną zaimportowane z plików .certor

Teraz w celu uzyskania kompletnego audytu wystarczy wygenerować go w Aterm i dołączyć do niego dokumentację techniczną budynku.Powrót

   
lista pozostałych artykułów w dziale Programy DAEŚ ATERM audyty energetyczne
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju