menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Programy DAEŚ / Programy : ATERM audyty energetyczne
 

Aterm - Student

OFERTA SKIEROWANA DO PROWADZĄCYCH STUDIA
Z ZAKRESU CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

Z myślą o studentach kształcących się na kierunkach związanych z certyfikacją i auditingiem energetycznym budynków uruchomiliśmy internetowy portal CERTO i Aterm STUDENT, umożliwiający w pełni darmowe wykonanie pracy dyplomowej na programach CERTO, Aterm i REMa.

Konto w portalu CERTO i Aterm STUDENT uprawnia do wygenerowania 15 wydruków edukacyjnych, składających się ze:

  • świadectwa charakterystyki energetycznej
  • projektowanej charakterystyki energetycznej (tylko w wydruku dla budynku)
  • zapisu obliczeń „krok po kroku”
a od listopada 2010 r. – po 5 audytów remontowych (wykonanych w programie REMa) oraz energetycznych (wykonanych w programie Aterm).

Skorzystanie z oferty CERTO i Aterm STUDENT gwarantuje pracę zawsze na najnowszej wersji programu, który aktualizowany jest przez internet. Ab skorzytać z programu CERTO-STUDENT należy przesłać elektroniczną listę studentów, pragnących wykonać obliczenia na programie CERTO. Dane winny zawierać: nazwę uczelni, imię i nazwisko studenta, jego numer indeksu oraz adres emaliowy, na który będzie przesłany login oraz kod dostępu.Kontakt:
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cieplej@cieplej.pl
Osoba odpowiedzialna za realizację: Maria Soroko
tel. 071-326-13-43, kom. 507-495-109

 


Niniejsza instrukcja dotyczy instalacji i aktualizacji programów CERTO, Aterm i Rema oraz generowania wydruków edukacyjnych w portalu CERTO i Aterm STUDENT. Procedury postępowania w przypadku wszystkich tych programów są analogiczne.

 

1.    Instalacja i aktualizacja programów CERTO i Aterm

1.1. Podstawowe wymagania systemowe

PC z dostępem do Internetu z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows Server 2008 oraz przeglądarką internetową Microsoft Internet Explorer (5.01 lub nowszą) lub Mozilla Firefox. Pozostałe komponenty systemowe niezbędne do korzystania z programu, tj.: Windows Installer 3.1, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 oraz Crystal Reports Basic for Visual Studio 2008 są w razie potrzeby instalowane w ramach procesu instalacji programu. Do otwierania plików PDF z certyfikatami oraz wynikami obliczeń potrzebny jest program Adobe Reader 8.1.0 lub nowszy. Minimalna rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768 (CERTO) i 800x600 (Aterm).

1.2. Procedura instalacji

W celu zainstalowania programu z Internetu uruchom w przeglądarce internetowej (Microsoft Internet Explorer lub Mozilla Firefox) link do pliku setup.exe:

CERTO: http://www.cieplej.pl/soft/certo-h/setup.exe

Aterm: http://www.cieplej.pl/soft/aterm/setup.exe

Jeśli instalacja z powyższego linka nie powiedzie się, to ściągnij następujące archiwum ZIP:

CERTO: http://cieplej.pl/soft/certo-h/CERTO_H.zip

Aterm: http://cieplej.pl/soft/aterm/Aterm.zip

Plik ten trzeba wypakować na dysk, a następnie z wypakowanego archiwum uruchomić plik setup.exe.

Jeśli instalacja z Internetu nie powiedzie się, to wyślij na adres soft@cieplej.pl zamówienie na darmową płytę CD z oprogramowaniem.

W celu zainstalowania programu z płyty CD włóż ją do napędu optycznego komputera. Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się samoczynnie, to uruchom ręcznie plik setup.exe znajdujący się w głównym katalogu płyty.

We wszystkich przypadkach program instalacyjny sprawdzi, czy na komputerze zainstalowane są wszystkie komponenty potrzebne do działania programu i w razie potrzeby ściągnie je z Internetu i zainstaluje.

Po udanej instalacji program uruchomi się samoczynnie. W późniejszym czasie będzie go można uruchamiać z menu start | Wszystkie programy | Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska | {nazwa programu} lub poprzez ikonę z nazwą programu na pulpicie.

Przed rozpoczęciem pracy z programem sugerujemy zainstalowanie najnowszej wersji programu Adobe Reader.

1.3. Procedura aktualizacji

CERTO, Aterm i REMa są programami samo aktualizującymi się w trakcie każdego uruchomienia.

Proces aktualizacji zarówno samego programu jak i baz danych jest w pełni automatyczny. W momencie uruchomienia, program sprawdza połączenie z Internetem i stara się w pierwszej kolejności połączyć z serwerem aktualizacji DAEŚ. Jeżeli w czasie od ostatniego sprawdzenia przygotowana została aktualizacja programu lub danych, to Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności jej zainstalowania.

Regularne połączenie z serwerem aktualizacji jest warunkiem pewności pracy na zawsze aktualnej wersji programu.

2.    Generowanie wydruków edukacyjnych w portalu CERTO STUDENT

W celu uzyskania wydruku edukacyjnego należy wykonać audyt korzystając z darmowych, demonstracyjno-edukacyjnych wersji programów CERTO i Aterm.

Następnie należy kliknąć przycisk „Wyniki”:

zweryfikować kartę audytu i poprawić ewentualne błędy. Następnie należy wyeksportować dane do wydruku edukacyjnego za pomocą przycisku „Student”:

W efekcie Aterm utworzy w katalogu wydruków plik z rozszerzeniem .aterms:

a następnie otworzy w specjalnym oknie portal CERTO STUDENT:

Po podaniu loginu i hasła, uzyskanego za pośrednictwem uczelni współpracującej z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska, należy wskazać wygenerowany plik .aterms:

i nacisnąć przycisk „Dalej”:

Po pomyślnym przesłaniu i zweryfikowaniu pliku oraz potwierdzeniu chęci wygenerowania wydruku przyciskiem „Generuj wydruk”:

możemy go pobrać korzystając z przycisku „Pobierz wydruk”:

Wygenerowane przez siebie wydruki można również znaleźć w archiwum wydruków edukacyjnych:

   
lista pozostałych artykułów w dziale Programy DAEŚ ATERM audyty energetyczne
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju