menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Programy DAEŚ / Programy : REMA audyty remontowe
 

REMa - Opis


 

 
22.06.2020

Program Rema wersja 2020 został opracowany w oparciu  o:

Znowelizowaną 3 marca 2020 USTAWĘ z dnia 21 listopada 2008 r.  o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1459

oraz 

Znowelizowanym ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 
Główne zmiany prawne:
 1. Premia 15% dla budynków wielorodzinnych wykonanych przed 14. sierpnia 1961 rokiem poddanych zabiegomremontowym i termomodernizacyjnym
   
 2. Premia 50% dla budynków wielorodzinnych wykonanych przed 14. sierpnia 1961  rokiem poddanych zabiegom remontowym i termomodernizacyjnym należących w 100% do gminy
   
 3. Premia 60% dla budynków zabytkowych wielorodzinnych wykonanych przed 14. sierpnia 1961  rokiem poddanych zabiegom remontowym i termomodernizacyjnym należących w 100% do gminy
   
 4. Karta audytu remontowego:
 • wprowadzenie informacji o ilości mieszkań i użytkowników
 • oświadczenie że budynek spełnia lub nie spełnia wymagania Warunków technicznych w zakresie charakterystyki energetycznej budynków obowiązujące od 2021 roku,
 • oświadczenia w dotyczące modernizacji źródła ciepła
Programy dostępne są dla aktualnych Użytkowników REMa za dopłatą, wynoszącą:
Rema 2020: 150 zł netto (184,50 zł brutto).
 
Programy działają na dotychczasowych kluczach licencyjnych USB – wystarczy je aktywować 
z użyciem Internetu. W tym celu należy:
 1. Wykonać przelew na stosowną kwotę brutto na konto 98 1140 2017 0000 4102 1274 5511 (Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław) tytułem „dopłata do Aterm/REMa 2020”
 2. Umieścić dotychczasowy klucz licencyjny USB w porcie komputera
 3. Zainstalować program w wersji 2020 (linki poniżej)
 4. Wysłać na adres soft@cieplej.pl potwierdzenie przelewu wraz z numerem klucza licencyjnego USB, który pojawi się przy pierwszym uruchomieniu programu w wersji Aterm 2015 / Rema 2020
 5. Poczekać na maila zwrotnego, a po jego otrzymaniu kliknąć w programie przycisk „Odśwież licencję”
Nowe wersje Aterm i REMa odczytują pliki z audytami utworzone w poprzednich wersjach programów, z tym że importowane pliki .certoa  i .certor muszą zostać przegenerowane w CERTO 2015 w nowej wersji 1.3. Program CERTO 2015 zaktualizuje się do tej wersji automatycznie po jego uruchomieniu.
 
  
Wstęp
Opracowanie audytu remontowego, energetycznego lub świadectwa charakterystyki wymaga zastosowania coraz lepszych narzędzi informatycznych. W ostatnich dniach wprowadzono nowy program służący do wykonywania audytów remontowych - REMa, który współpracuje z program CERTO. Aktualnie za pomocą współpracujących ze sobą programów CERTO, AtermeVe UT oraz REMa można wykonać dowolny audyt oraz świadectwo energetyczne budynku lub lokalu.
Funkcje programu
Nowy program REMa służy do sporządzania audytów remontowych zgodnie z Ustawą termomodernizacyjno-remontową. Stworzony do współpracy z programem CERTO, pozwala też wykonać audyt remontowy wykorzystując dowolny program do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku.
Aktualizacja programu
Bardzo przydatną funkcją jest aktualizacja programu przez Internet. Program REMa (również w wersji edukacyjno-demonstracyjnej) przy każdym uruchomieniu sprawdza, czy jest jego nowsza wersja. Jeżeli tak, to automatycznie się aktualizuje. Oznacza to, że użytkownik pracuje zawsze na najnowszej wersji programu, a co najważniejsze, tak aktualizacja jest bezpłatna.
Współpraca REMa z programem CERTO
W grudniu 2009r. wprowadzono nowy program do audytów REMa, który w pełni współpracuje z CERTO. Wykonane obliczenia i analizy w CERTO można przenieść do programu REMa, a następnie po uzupełnieniu wymaganych prawem informacji uzyskać audyt remontowy. Autorzy celowo zaprojektowali REMa jako osobny program, co umożliwia wykonanie audytu remontowego wykorzystując dowolny program do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku.
REMa z funkcją STUDENT
Wprowadzono funkcję STUDENT, która umożliwia studentom wykonie nieodpłatnie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz lokali. Funkcja STUDENT pozwala bez konieczności zakupu programu wykonać: świadectwo oraz projektowaną charakterystykę energetyczną budynku ogrzewanego i chłodzonego, obliczenia obciążenia cieplnego dla budynku, lokali i pomieszczeń oraz audyt remontowy.
Czytaj pełny artykuł o współpracy programów REMa, CERTO i eVe UT w  pdf >>
Pobierz wersję edukacyjną programu REMa >>

Zamów program REMa >>

 

   
lista pozostałych artykułów w dziale Programy DAEŚ REMA audyty remontowe
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju