menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Programy DAEŚ / Programy : Eve UT
 

eVe UT - Opis

Wstęp
eVe UT jest kompletem dwóch programów przeznaczonych do wykonywania szerokiego spektrum audytów energetycznych. Program eVe pozwala sporządzić audyt energetyczny uproszczony, audyt szacunkowy oraz audyt ekologiczny dla inwestycji obejmującej kompleksową termomodernizację budynku, natomiast dodatek UT (w postaci aplikacji MS Excel) wykonuje audyt energetyczny zgodny z Ustawą Termomodernizacyjną, którego wydruk stanowi dokument niezbędny do przedłożenia w banku w celu uzyskania przez inwestora premii termomodernizacyjnej.

eVe umożliwia obliczenie: sezonowego zapotrzebowania na ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u., obliczeniowej mocy cieplnej, powierzchniowego i kubaturowego wskaźnika sezonowego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania, rocznych oszczędności ciepła, procentowego zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz oszczędności kosztów wynikających z zakresu przewidywanej termomodernizacji, jednostkowej ceny ciepła oraz opłaty za podgrzanie 1 m³ c.w.u.

Program eVe UT został dostosowany do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego.
 

mala fotka

  1. Przeznaczenie
  2. Współpraca z eVe
  3. Możliwości
  4. Podpowiedzi

Przeznaczenie

Program eVe UT umożliwia wykonywanie audytów energetycznych zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną w oparciu o udostępniony przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych wzorzec struktury wydruków. Program oparty jest o arkusz kalkulacyjny MS Excel.
Program eVe UT jest wersją elektroniczną audytu energetycznego budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. znowelizowanej dnia 21 czerwca 2001 roku.
Jego wydruk stanowi niezbędny dokument do przedłożenia w banku w celu uzyskania przez inwestora premii termomodernizacyjnej.

Program eVe UT jest aplikacją arkusza kalkulacyjnego MS Excel, który wykorzystując wbudowane mechanizmy arkusza, umożliwia w sposób łatwy i przyjemny przygotowanie audytu termomodernizacyjnego.

Obejmuje on analizę stanu energetycznego budynku w stanie istniejącym i po termomodernizacji poprzez wprowadzenie 5-ciu rodzajów usprawnień. Są to usprawnienia dotyczące:
- zmniejszenia strat przez przegrody budowlane; ściany, dach, stropy nad piwnicą; program umożliwia wykonanie 6-ściu optymalizacji grubości ocieplenia
- zmniejszenia strat przez przenikanie przez stolarkę dla dwóch typów okien i drzwi
- zmniejszenia strat na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego
- zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania c.w.u dla trzech typów usprawnień
- zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło układu c.o. oraz zwiększenia jego sprawności.

Analiza modernizacji c.o. może być wykonana dla maksimum 4 wariantów np. dla konwersji kotłowni węglowej na: kotłownię olejową, gazową, pompę ciepła i kotłownię na biomasę. Każdy wariant może zawierać również modernizację instalacji c.o.
 
Współpraca z eVe

Wczytanie wprowadzonych do eVe danych przyspiesza pracę audytora. eVe zawiera bazę danych stacji meteorologicznych i pozwala dla wybranej miejscowości przesłać informacje o normowych średniomiesięcznych temperaturach. Aby jednoznacznie wskazać zakres danych eksportowanych z eVe do eVe UT zaznaczono w eVe miejsce decyzyjne Eksportuj dane do Audytu UT. Otwarcie w eVe obliczeń wykonanych w Agnes pozwoli jednocześnie eksportować i te dane, co znacznie ułatwi i przyspieszy pracę. Program przenosi dane o:
– inwestorze i o obiekcie
– dane termiczne
– powierzchni, kubaturze oraz informację o mieszkaniach i mieszkańcach
– sezonowym zapotrzebowaniu na ciepło i moc cieplną oraz wykorzystywane w obliczaniu sprawności regulacji zyski i straty ciepła w budynku.

Możliwości

Program wykonuje:
· automatyczny dobór grubości ocieplenia w zależności od kosztów usprawnień i od warunku na opór cieplny spełniającego wymagania ustawy; prezentacja wizualna wyników SPBT dodatkowo ułatwia przyjęcie właściwych rozwiązań
· ze względu na duże wahania kosztów za materiały zwłaszcza termoizolacyjne, wprowadzono ciekawy i prosty sposób wyceny zabiegów termomodernizacyjnych
· automatyczne porządkowanie dobranych usprawnień termomodernizacyjnych wg SPBT
· automatyczne zestawienie tabeli usprawnień wariantów
· automatyczny opis wybranego przez audytora wariantu do realizacji
· automatyczną numerację stron audytu
· automatyczne zestawienie opisów stron załączników
· łatwe i proste korzystanie z audytu

Podpowiedzi

· naturalne wprowadzanie danych do audytu
· kontrola prawidłowości wprowadzanych danych
· zabezpieczenie przed pomyłkowymi wpisami
· ukrywanie zbędnych wierszy
· proste przygotowanie do wydruku
· możliwość edycji audytu w formie obrazów

 

PROGRAMU NIE SPRZEDAJEMY (JEST NIEAKTUALNY)

   
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju