menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Programy DAEŚ / Programy : GAPi
 

GAPi


Program GAPi


Z naszej praktyki audytorsko-projektowej wynika, że inwestor wymaga coraz częściej precyzyjnego określenia wymagań dla stolarki okiennej i drzwiowej. Każde okno różniące się funkcją lub wymiarami posiada inny współczynnik przenikania ciepła. W metodologii audytorskiej posługujemy się jednym współczynnikiem przenikania ciepła dla okien przed i po termomodernizacji. W rzeczywistości każde okno ma inną wartość U. Aby zachować dotychczas stosowaną metodologię powinniśmy określić wartość średnioważoną dla okien przed i po termomodernizacji. Określenie średnioważonej wartości U dla okien i drzwi za pomocą kalkulatora jest zadaniem dość uciążliwym.

Aby uniknąć kłopotów na etapie realizacji, w audycie musimy wskazać prawidłowe – obliczone zgodnie z normą i aprobatami wartości U, a nie przyjęte na podstawie ogólnie przyjętych zasad lub danych marketingowych producentów okien. Podejście takie nie będzie możliwe przy certyfikacji energetycznej budynku.

Proponujemy Państwu program GAPi dostosowany dla potrzeb audytorów, który pozwala wykonać obliczenia wrtości U zgodnie z normą PN – EN ISO 10077-1 (Własności cieplne okien drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część I Metoda uproszczona).

Obsługa programu GAPi
 
Program GAPi pozwala w bardzo prosty sposób określić współczynnik przenikania ciepła dla najczęściej spotykanych typów okien. Program zawiera podpowiedzi w postaci zebranych danych z normy PN – EN ISO 10077-1 i w prosty sposób pozwala wykonać obliczenia U dla całego okna z uwzględnieniem wpływu mostków liniowych. Wszystko przygotowane jest tak, aby korzystanie z programu było jak najbardziej intuicyjne.

Dla posiadaczy programu Agnes istnieje dodatkowe ułatwienie. Obliczone w Agnes w podprogramie OBLICZ F powierzchnie okien i drzwi można automatycznie wczytać do programu GAPi. Do wersji demo dołączamy plik z Agnes, pokazujący możliwości wczytywania plików opracowanych w kalkulatorze powierzchni OBLICZ F.

 

 

Cennik programów >>

W celu zamówienia programu prosimy wysłać maila na soft@cieplej.pl 


   
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju