menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Programy DAEŚ / Programy : CERTO charakterystyka energetyczna budynku
 

Certo - Student

OFERTA SKIEROWANA DO PROWADZĄCYCH STUDIA
Z ZAKRESU CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

 

Program CERTO posiada funkcję - CERTO STUDENT, która umożliwia studentom wykonie nieodpłatnie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz lokali. CERTO STUDENT pozwala bez konieczności zakupu programu skorzystać z wszystkich możliwości pełnej wersji.

Oferta nasza gwarantuje nieodpłatne korzystanie z programu CERTO w wersji edukacyjnej w okresie studiów oraz uzyskanie 15 kompletnych wydruków zawierających:

  • projektowaną charakterystykę budynku lub lokalu ogrzewanego i chłodzonego
  • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu ogrzewanego i chłodzonego
  • uzyskanie szczegółowego raportu z obliczeń

Skorzystanie z oferty CERTO STUDENT gwarantuje pracę na najnowszej wersji programu, który aktualizowany jest przez internet. Aby skorzytać z programu CERTO-STUDENT należy przesłać elektroniczną listę studentów, pragnących wykonać obliczenia na programie CERTO. Dane winny zawierać: nazwę uczelni, imię i nazwisko studenta, jego numer indeksu oraz adres emaliowy, na który będzie przesłany login oraz kod dostępu.Kontakt:
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cieplej@cieplej.plMożliwości portalu CERTO STUDENT zostały poszerzone o generowanie edukacyjnych audytów. Każdy użytkownik portalu otrzymuje 5 audytów energetycznych (wykonanych w programie ATERM STUDENT) i 5 audytów remontowych (wykonanych w programie REMA STUDENT).1.    Instalacja i aktualizacja programu CERTO

1.1. Podstawowe wymagania systemowe

PC z dostępem do Internetu z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows Server 2008 oraz przeglądarką internetową Microsoft Internet Explorer (5.01 lub nowszą) lub Mozilla Firefox. Pozostałe komponenty systemowe niezbędne do korzystania z programu, tj.: Windows Installer 3.1, Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 oraz Crystal Reports Basic for Visual Studio 2008 są w razie potrzeby instalowane w ramach procesu instalacji programu. Do otwierania plików PDF z certyfikatami oraz wynikami obliczeń potrzebny jest program Adobe Reader 8.1.0 lub nowszy. Minimalna rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768.

1.2. Procedura instalacji

W celu zainstalowania programu z Internetu uruchom w przeglądarce internetowej (Microsoft Internet Explorer lub Mozilla Firefox) link do pliku setup.exe:

CERTO: http://www.cieplej.pl/soft/certo-h/setup.exe

Jeśli instalacja z powyższego linka nie powiedzie się, to ściągnij następujące archiwum ZIP:

CERTO: http://www.4shared.com/file/76912947/7d50658d/CERTO_H.html

Plik ten trzeba wypakować na dysk, a następnie z wypakowanego archiwum uruchomić plik setup.exe.

Jeśli instalacja z Internetu nie powiedzie się, to wyślij na adres soft@cieplej.pl zamówienie na darmową płytę CD z oprogramowaniem.

W celu zainstalowania programu z płyty CD włóż ją do napędu optycznego komputera. Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się samoczynnie, to uruchom ręcznie plik setup.exe znajdujący się w głównym katalogu płyty.

We wszystkich przypadkach program instalacyjny sprawdzi, czy na komputerze zainstalowane są wszystkie komponenty potrzebne do działania programu i w razie potrzeby ściągnie je z Internetu i zainstaluje.

Po udanej instalacji program uruchomi się samoczynnie. W późniejszym czasie będzie go można uruchamiać z menu start | Wszystkie programy | Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska | {nazwa programu} lub poprzez ikonę z nazwą programu na pulpicie.

Przed rozpoczęciem pracy z programem sugerujemy zainstalowanie najnowszej wersji programu Adobe Reader.

1.3. Procedura aktualizacji

CERTO, Aterm i REMa są programami samo aktualizującymi się w trakcie każdego uruchomienia.

Proces aktualizacji zarówno samego programu jak i baz danych jest w pełni automatyczny. W momencie uruchomienia, program sprawdza połączenie z Internetem i stara się w pierwszej kolejności połączyć z serwerem aktualizacji DAEŚ. Jeżeli w czasie od ostatniego sprawdzenia przygotowana została aktualizacja programu lub danych, to Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności jej zainstalowania.

2.    Generowanie wydruków edukacyjnych w portalu CERTO STUDENT

W celu uzyskania wydruku edukacyjnego należy wprowadzić dane ocenianego budynku lub lokalu korzystając z darmowej, demonstracyjno-edukacyjnej wersji programu CERTO.

Następnie należy kliknąć przycisk „Wyniki”:

zweryfikować i poprawić ewentualne błędy oraz upewnić się, że wartość EP ocenianego budynku/lokalu oraz referencyjne wartości EP mieszczą się w przewidzianych przez nas zakresach:

Następnie należy wyeksportować dane do wydruku edukacyjnego za pomocą przycisku „Student” na pasku skrótów / pod listą lokali lub pozycji „Wydruk” z menu „Student”:

W efekcie CERTO utworzy w katalogu wydruków plik z rozszerzeniem .certos:

a następnie otworzy w specjalnym oknie portal CERTO STUDENT:

Po podaniu loginu i hasła, uzyskanego za pośrednictwem uczelni współpracującej z Dolnośląską Agencją Energii i Środowiska, należy wskazać wygenerowany plik .certos:

i nacisnąć przycisk „Dalej”:

Po pomyślnym przesłaniu i zweryfikowaniu pliku oraz potwierdzeniu chęci wygenerowania wydruku przyciskiem „Generuj wydruk”:

możemy go pobrać korzystając z przycisku „Pobierz wydruk”:

Wygenerowane przez siebie wydruki można również znaleźć w archiwum wydruków edukacyjnych:

 

Fragment świadectwa charakterystyki energetycznej

Fragment projektowanej charakterystyki energetycznej

 

Fragment zapisu obliczeń

 

   
lista pozostałych artykułów w dziale Programy DAEŚ CERTO charakterystyka energetyczna budynku
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju