menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu
 

program do certyfikacji energetycznej >>>
 
program zgodny z wytycznymi dofinanasowania NFOŚiGW >>>
 
program do modelowania energetycznego budynków - projekt - ocena - optymalizacja >>>
 
program do audytów energetycznych >>>
 
program do audytów remontowych >>>
 

program do określania współczynnika przenikania ciepła dla stolarki >>>

 

Programy DAEŚ / Programy : CERTO charakterystyka energetyczna budynku
 

Certo - Domy z dopłatą z NFOŚiGW

05 lipca 2013

  Program Narodowego Funduszo Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


W czerwcu oficjalnie rozpoczęto weryfikacje projektów domów mieszkalnych energooszczędnych NF15 i NF40. Pozytywna weryfikacja projektów umożliwi uzyskanie dotacji w wysokości odpowiednio 50 tys. zł lub 30 tys. zł dla budynków jednorodzinnych oraz odpowiednio 16 tys. zł lub 11 tys. zł dla budynków wielorodzinnych. Aby uzyskać dotację należy opracować niezbędne dokumenty i projekty potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Do najważniejszych należą: charakterystyka energetyczna obliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz wymaganiami szczegółowymi stawianymi przez NFOŚiGW oraz wypełnienie listy potwierdzającej spełnienie wszystkich wymagań szczegółowych. Niezbędne jest też przedstawienie założeń do obliczeń oraz zaprezentowanie poszczególnych kroków obliczeniowych pozwalających weryfikatorowi stwierdzić zgodność z wymaganiami NFOŚiGW.

Pierwszym programem pozwalającym spełnić wszystkie wymagania stawiane przez NFOŚiGW jest program CERTO, który pozwala wykonać obliczenie: charakterystyki energetycznej zgodnie z normą PN-EN 13790, określić straty ciepła do gruntu zgodnie z normą PN-EN 13370, wyznaczyć współczynniki przenikania ciepła U zgodnie z normą PN-EN 6946 z uwzględnieniem wszelkich poprawek. CERTO na każdym etapie umożliwia weryfikację projektowanych rozwiązań pod kątem wymagań szczegółowych NFOŚiGW, pozwalając ostatecznie automatycznie wygenerować listę potwierdzającą spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez fundusz. Program przeznaczony jest dla projektantów i weryfikatorów projektów. 

Przewodnik po module CERTO - Dopłata NOŚiGW  >> 

Moduł CERTO - Dopłata NOŚiGW w świetle wytycznych dot. charakterystyki energetycznej budynku  >> 

  Pliki do pobrania 

Lista sprawdzająca - weryfikacja NF 40 - dom jednorodzinny  POBIERZ >>
Charakterystyka Energetyczna "Domy z dopłatą" w Certo  POBIERZ >>
Obliczenia współczynników przenikania dla przegród budowlanych w Certo  POBIERZ >>
Dom jednorodzinny - przykład (plik certo.h)  POBIERZ >>

 

   
lista pozostałych artykułów w dziale Programy DAEŚ CERTO charakterystyka energetyczna budynku
Strona główna
Fakty
Artykuły
Dni Oszczędzania Energii
Oferta DAEŚ
Programy DAEŚ
Szkolenia
Certyfikacja Energetyczna
Współpraca
Nasi partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju